Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser som avdekkes.

Loven pålegger FIRST Fondene å utføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og av leverandører og samarbeidspartnere for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som selskapet enten har forårsaket eller bidratt til.

Videre plikter FIRST å redegjøre for disse aktsomhetsvurderingene i en erklæring som oppdateres og vedtas av styret innen 30. juni hvert år. Se redegjørelsen under.