Historikken til FIRST Fondene går tilbake til 2007, hvor man startet forvaltningsvirksomhet i regi av meglerhuset FIRST Securities, som på denne tiden var dels eiet av partnere og dels Sparebank1-Gruppen og Swedbank. FIRST Securities var et velrennomert meglerhus kjent for god fundamental analyse av norske aksjer. Tanken var å kunne utnytte analysene i ulike forvaltningsprodukter. Selskapet ble startet opp med en aktiv forvaltnings­konsesjon og fondene var etablert på irsk plattform.

Swedbank overtok FIRST Securities i november 2010, og etter en restrukturering ble FIRST Asset Management AS startet opp samme år, med konsesjon også til å drive fondsforvaltning i Norge. En ny organisasjon ble etablert fra 2011. Året etter ble FAM solgt til Swedbank sitt heleide forvaltnings­selskap Robur AB som eide selskapet frem til oktober 2016. I oktober 2016 ble selskapet kjøpt ut i felleskap av Nansen Capital Partners AS og de ansatte i Swedbank Asset Management. Kunder og kunderådgivere fra Swedbank ble i denne prosessen overført til forvaltningsselskapet. Andenes Investments SL kjøpte i mai 2018 aksjeposten til Nansen Capital Partners AS. FIRST Fondene er i dag et forvaltningsforetak som driver fondsforvaltning, aktiv forvaltning og rådgivning for kundene.