FIRST Fondene styret
  • Geir Langfeldt Olsen (aksjonærvalgt styreleder)
  • John Høsteland (andelseiervalgt medlem)
  • Nils Petter Hollekim (andelseiervalgt medlem)
  • Morten Berg (aksjonærvalgt styremedlem)
  • Øyvind G. Schanke (aksjonærvalgt styremedlem)
  • Harald Øyen (aksjonærvalgt styremedlem)
  • Bjørn Thorkildsen (andelseiervalgt varamedlem)
  • Torkjell J. Nilsen (aksjonærvalgt varamedlem)
  • Martin Mølsæter (aksjonærvalgt varamedlem)