Nyheter

FIRST All Weather FIRST Fondene

Markedskommentar - 22.06.2022

FIRST AllWeather - FIRST Fondene seminar 21.juni 2022

FIRST AllWeather presentert av fondsforvalter Erik Haugland.

I Stock 34770832 LARGE Copy 2

Markedskommentar - 08.06.2022

Markedssyn juni

Resesjon eller ikke?

Mai startet negativt i aksjemarkedene, men noe mer beroligende kommentarer fra sentralbanken i USA ga stabilitet rundt forventninger til størrelsen på fremtidige rentehevinger. Aksje- og kredittmarkeder reagerte positivt på dette og måneden sluttet i pluss for de fleste markeder. Det store spørsmålet som vil dominere markedene fremover er naturligvis om sentralbanken i USA klarer å kjøle ned økonomien uten at den bråbremser (en såkalt "soft-landing"). Noen måneder tilbake var økte renter alene bekymringen i markedet mens man nå i økende grad er bekymret for en mulig konsekvens av renteøkningene - nemlig resesjon.

FIRST Nordic Real Estate 2022

Markedskommentar - 19.05.2022

FIRST Nordic Real Estate 3 år

Forvalter Thomas Nielsen gir i denne videopresentasjonen en oppdatering på eiendomsfondet FIRST Nordic Real Estate.

Jonas Heyerdahl FIRST Fondene september 2021

Markedskommentar - 18.05.2022

Fokuserer på kvalitetsselskaper

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

I Stock 82753017 LARGE Copy

Markedskommentar - 04.05.2022

Markedssyn mai

Endelig lyttet markedene til FED

Så var ikke aksjemarkedene immune mot alle negative nyheter allikevel. Spesielt USA falt betydelig i april, noe som ikke er unaturlig da det amerikanske markedet har størst forekomst av høyt prisede (IT) selskaper. Denne type aksjer er mest utsatt for endringer i renten, og april har gitt kraftig renteoppgang i USA. Sentralbanken i USA (FED) har vært meget tydelige på at rentene vil bli satt opp kraftig fremover. Det store spørsmålet er om FED klarer å få ned inflasjonen tilstrekkelig gjennom å dempe etterspørselen "akkurat passe" - dvs. unngå en kraftig økonomisk nedtur (resesjon).

Finansavisen TV 2022

Markedskommentar - 26.04.2022

Ser stor oppside etter grønne tap

Forvalter Ole André Hagen var gjest hos Finansavisen TV, hvor han forklarer investeringsfilosofien i FIRST Impact, som investerer i selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G.