Nyheter

Eiendom

Markedskommentar - 22.09.2023

Solid gevinst i Self Storage Group - nytt selskap inn

Etter budet på Self Storage Group (SSG) har fondet solgt seg ut av selskapet. Aksjene ble solgt på NOK 39.57, som er ganske tight opptil budet på NOK 40 krone. Aksjene ble kjøpt så sent som i Juli til snittkurs like under 24 kroner.

Thomas Nielsen 2023 e24

Markedskommentar - 08.09.2023

Å eie eller leie bolig – det er spørsmålet

«Å leie er å kaste penger ut av vinduet», sies det. Men stemmer påstanden? Svaret vil kanskje overraske.

Bilde manedsrapport utsendelse black n white kontorbygg

Markedskommentar - 05.09.2023

Markedssyn september

Pen landing i USA

August startet med bekymring i verdens obligasjonsmarkeder og lange renter steg betydelig frem til midten av måneden. Siste del av måneden derimot ga ny næring til scenariet med en "pen landing" i USA - dvs. at økonomisk vekst kun avtar moderat. Det ser ut til at arbeidsmarkedet i USA kjøles ned akkurat passe slik at ledigheten ikke øker vesentlig samtidig som lønnsveksten modereres.

Det er fortsatt bekymring rundt vekstutsiktene spesielt i Kina men også i Europa. Sentralbankene er tydelig i sin kommunikasjon på at rentene vil forbli på et høyt nivå over tid. Utviklingen i USA har gjort at faren for snarlig resesjon er kraftig redusert, men samtidig er det en utfordring at vekstutsikter på lang sikt er begrenset bl.a. som følge av rekordlav ledighet. Prisingen av spesielt amerikanske aksjer er også relativt høy og vi opprettholder derfor anbefalingen om en undervekt i internasjonale aksjer. Samtidig opprettholder vi anbefalingen om nøytralvekt i high yield og norske aksjer inn i august.

FIRST Opportunities 2023

Markedskommentar - 04.09.2023

Størrelse gir ingen trygghet

Det er 192 noterte selskaper på Oslo Børs (Oslo All Share Index), men av disse 192 selskapene er det kun 14 store selskaper med en markedsverdi over 50 mrd. Disse 14 selskapene utgjør hele 70 % av alle verdiene av notert på Oslo Børs.

FIRST Veritar september 2023

Markedskommentar - 01.09.2023

FIRST Veritas - 4-års oppdatering

FIRST Veritas ble lansert for fire år siden. Videopresentasjon av fondets filosofi og resultater så langt.

Thomas Nielsen FIRST

Markedskommentar - 11.08.2023

Thomas Nielsen: Hvor mange aksjer bør du eie?

Er det noe poeng i det hele tatt å ha lavest mulig volatilitet? skriver forvalter Thomas Nielsen.