FIRST High Yield

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente (High Yield) obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat hvor forvalter tar kreditteksponering. Gjennom kontinuerlig oppfølging og aktiv forvaltning av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning. Viktige faktorer vil være selskaps- og sektordiversifisering, sektorrotasjon, eksponering mot forskjellige markeder (land), likviditetsvurderinger og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Summen av vurderingene over fører til en aktiv porteføljetilpasning i overensstemmelse med der forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt variere rundt ett år. Kredittdurasjonen vil normalt variere mellom to og fire år. Anbefalt investeringshorisont er i utgangspunktet minst tre år.

Fond forvaltes av Henry Grepstad

FIRST High Yield

Kursutvikling

Dato for oppstart 16.03.2011
+/-%
Kurs 1 140,36
Kursdato 07.12.2023

Fondsinformasjon

Fondsgruppe Rentefond
Valuta NOK
Isin NO0010602188
Fondstype Rentefond
Fortj. deling Nei
Maks tegn. 0%
Maks innl. 0%
Årlig forv. honorar 0.85%

Artikler

Dokumenter