Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 25.09.20 -20.07% -15.62% -10.91% 3.12% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 25.09.20 0.81% 9.48% -2.24% - Kjøp / Selg
FIRST SMB 25.09.20 3.18% 18.31% 5.57% 11.20% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 25.09.20 -8.92% -1.26% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordisk Eiendom*** 25.09.20 1.09% 17.29% - - Kjøp / Selg
FIRST Norden Fokus**** 25.09.20 45.49% 59.88% - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 25.09.20 5.71% 8.59% 3.77% 6.53% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 25.09.20 -12.56% -11.36% -1.55% 3.08% Kjøp / Selg
FIRST Rente 25.09.20 1.22% 1.74% 1.97% 2.69% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked***** 25.09.20 0.48% 0.92% - - Kjøp / Selg

*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017.
**Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
****Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.