Våre fond


Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 16.02.18 -4.86% 11.97% 15.54% 17.24% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 16.02.18 -5.73% - - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 15.02.18 -3.61% 2.72% 9.14% 12.91% Kjøp / Selg
FIRST Norge Verdi 16.02.18 -3.74% 13.02% 6.86% 11.77% Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 15.02.18 -1.90% 6.46% 6.97% 10.27% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 16.02.18 1.26% 7.69% 8.29% 6.76% Kjøp / Selg
FIRST Rente 16.02.18 0.41% 3.11% 3.18% 3.64% Kjøp / Selg
Alle avkastningstall er etter kostnader. 3 år og 5 år er annualisert.
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017.
Våre fond finnes også på Finansportalen sine nettsider, https://www.finansportalen.no/

Siste nytt


Markedsrapport - 06.02.2018

«Som januar går – så går også resten av året»

2018 startet opp med sterk utvikling i finansmarkedene – spesielt i USA hvor aksjemarkedet endte opp nesten 6 %. I finansmarkedene er det et gammelt ordtak som sier at januar bestemmer utviklingen for resten av året. Ved inngangen til februar er imidlertid optimisme snudd til pessimisme og frykten for inflasjon og økte renter dominerer. Vi tror dette er en klassisk korreksjon og ikke starten på et dypt og langvarig fall i markedene.

Les mer

Tema - 06.02.2018

Krakk eller korreksjon?

Daglig leder i FIRST Fondene, Erik Haugland, kommenterer siste dagers turbulens i aksjemarkedet.

Les mer

Markedsrapport - 04.01.2018

2017 ga rekordhøy avkastning og vi er 9 år inne i oppgangen – hva kan 2018 bringe?

2017 viste seg å bli et svært godt år for aksje- og kredittinvestorer. Sterkere og bredere fundert global økonomisk vekst med tilhørende oppgang i selskapsinntjening var hovedforklaringen til sterke markeder. Normalt sett ville vi nå ha vært på overtid i oppgangen, men spørsmålet er om dette er normale tider. 

Les mer