Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 23.11.20 3.31% 5.92% -2.23% 6.07% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 23.11.20 22.90% 25.80% 4.97% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 23.11.20 15.94% 26.25% 11.49% 12.11% Kjøp / Selg
FIRST Norway ** 23.11.20 -1.06% 2.01% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate *** 23.11.20 3.47% 12.18% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas **** 23.11.20 45.80% 51.31% - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 23.11.20 10.24% 11.15% 4.96% 6.08% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 23.11.20 -11.50% -10.88% -1.22% 3.21% Kjøp / Selg
FIRST Yield 23.11.20 1.57% 1.85% 2.03% 2.75% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 23.11.20 0.56% 0.75% - - Kjøp / Selg

*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017.
**Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
****Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.