Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 22.09.21 17.47% 71.45% 2.03% 11.95% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 22.09.21 29.73% 71.62% 13.10% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 22.09.21 18.91% 45.66% 17.54% 17.22% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 22.09.21 11.48% 29.25% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 22.09.21 26.03% 30.91% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 22.09.21 6.03% 19.68% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 22.09.21 12.77% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 22.09.21 8.88% 16.35% 7.18% 8.40% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 22.09.21 9.65% 12.87% 1.00% 4.23% Kjøp / Selg
FIRST Yield 22.09.21 2.11% 3.01% 2.28% 2.79% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 22.09.21 0.46% 0.22% 0.88% - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.