Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 21.01.19 10.49% -19.16% 15.42% 9.52% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 21.01.19 11.49% -15.11% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 21.01.19 7.65% -11.23% 12.43% 5.70% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 21.01.19 7.24% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 21.01.19 3.53% -4.95% 7.32% 6.65% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 21.01.19 0.71% 0.97% 8.59% 5.36% Kjøp / Selg
FIRST Rente 21.01.19 0.20% 1.17% 3.28% 2.88% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked*** 21.01.19 0.11% - - - Kjøp / Selg

*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.

Siste nytt

Portretter 031218 003 Msmmmmmsmallfarger

Tema - 21.01.2019

Skamplettsektorene fra 2018 kan bli stjernene i 2019

Råvarepriser har vært svake, og aksjene har vært enda svakere. Disse sektorene fikk «skamplett» stempel på seg i desember og ble gruset rett før nyttår. Nå tror jeg fjorårets tapere kan bli årets vinnere.


Iluustrasjonsbilder 031218 026 Msm

Markedskommentar - 08.01.2019

Svak avslutning på 2018 – hva betyr det for 2019?

Mange aksjemarkeder har i løpet av 2018 opplevd fall fra topp til bunn på rundt 20%. Markedene har hatt nok å bekymre seg over i 2018, men til syvende og sist koker det ned til hva slags økonomisk vekst vi vil få i verdensøkonomien. Markedene er trolig i overkant negative til hvor raskt og kraftig vekstavmatningen blir. Dette kan gi positive markeder, i alle fall i første del av 2019. Det er allikevel betimelig å mane til forsiktighet, spesielt for siste del av 2019.

Iluustrasjonsbilder 031218 019 Msmb

Tema - 17.12.2018

LØP OG KJØP ELLER ER LØPET KJØRT?

Jeg mener frykten for effekten av lavere økonomisk vekst på oljeetterspørselen er overdrevet. Samtidig er oljeprisen for lav for å opprettholde dagens produksjon. I tillegg ser mange oljeaksjer billige ut hvis vi anvender dagens lave oljepris.