Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 12.11.19 11.47% -13.60% 5.96% 8.38% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 12.11.19 15.06% -6.82% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 11.11.19 18.38% 5.35% 8.54% 7.90% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 12.11.19 17.70% - - - Kjøp / Selg
FIRST Nordisk Eiendom*** 12.11.19 19.89% - - - Kjøp / Selg
FIRST Norden Fokus**** 12.11.19 9.82% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 11.11.19 9.25% 3.03% 6.20% 6.52% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 12.11.19 5.60% 3.22% 6.78% 5.85% Kjøp / Selg
FIRST Rente 12.11.19 2.71% 2.28% 2.96% 2.70% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked***** 12.11.19 1.41% 1.53% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.

****Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.

Siste nytt

FIRST Fondene compass

Markedskommentar - 05.11.2019

Markedskommentar oktober

Aksjemarkeder steg i oktober etter økt optimisme knyttet til forhandlinger mellom Kina og USA. Markedene tar også sats på at avmatningen i global industrisektor nå står foran et vendepunkt. Signaler gjennom siste måned bekrefter dette slik vi vurderer det. Vi tror derfor ikke at svakheten i industrisektoren sprer seg til resten av økonomien nå. Også andre nøkkeltall bekrefter at en bredere økonomisk nedgang trolig ikke vil inntreffe før i 2021. Vi gjør ingen endringer i anbefalt vekting av aksje- og kreditteksponeringen i begynnelsen av november.

Thomas Nielsen First Fondene Finansavisen November 2019 Nov First 2019

Tema - 05.11.2019

Børssensitiv informasjon er på ville veier

Foran hver kvartalsesong er det ikke uvanlig at IR-avdelingen i de børsnoterte selskapene tar en ringerunde til analytikerne for en gjennomgang av kvartalet, noe som populært blir kalt «analytikermassasje».

First Fondene Aksjesparekonto Ask

Tema - 30.10.2019

Aksjesparekonto (ASK) – Overgangsvinduet for overføring av fondsandeler til ASK uten skatterealisasjon lukkes ved nyttår

Viktig informasjon til deg med andeler i aksjefond i FIRST Fondene

En aksjesparekonto er en verdipapirkonto for personlige skatteytere. Som en foreløpig overgangsordning ut 2019 kan du overføre eksisterende aksjefond uten å utløse gevinstbeskatning til en slik konto. Det vil ikke være noen kostnader forbundet med opprettelse av aksjesparekonto hos FIRST Fondene. FIRST Fondene vil kun tilby aksjesparekonto for egne aksjefond.

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK