Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 12.05.21 14.20% 131.57% 2.40% 11.94% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 12.05.21 22.07% 107.87% 9.59% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 12.05.21 13.32% 72.26% 15.72% 17.38% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 12.05.21 8.89% 45.15% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 12.05.21 8.14% 41.28% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 12.05.21 0.61% 39.68% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 12.05.21 -2.92% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 12.05.21 5.13% 22.91% 6.24% 8.43% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 12.05.21 6.55% 21.72% 0.60% 4.75% Kjøp / Selg
FIRST Yield 12.05.21 1.51% 5.91% 2.34% 3.08% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 12.05.21 0.31% 0.38% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.