Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 17.07.19 7.52% -25.57% 7.68% 6.72% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 17.07.19 11.78% -17.37% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 16.07.19 14.14% -4.06% 8.79% 5.02% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 17.07.19 9.40% - - - Kjøp / Selg
FIRST Nordisk Eiendom*** 17.07.19 9.72% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 16.07.19 6.89% -1.73% 6.10% 6.27% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 17.07.19 4.18% 2.92% 8.02% 5.24% Kjøp / Selg
FIRST Rente 17.07.19 2.01% 2.00% 3.34% 2.75% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked**** 17.07.19 0.91% - - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018. 3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.

Siste nytt

I Stock 87089767 Large Copy

Markedskommentar - 03.07.2019

Markedskommentar juni

Aksjemarkedene er lite endret i forhold til nivåene primo mars som var siste tidspunkt hvor anbefalt aksjevekt ble redusert. På bakgrunn av at aksjemarkedene ikke har blitt dyrere i perioden samt at risikoen for en snarlig resesjon fremdeles anses å være lav, er det heller ikke naturlig å gjøre tilpasninger i aksje- eller kreditteksponeringen nå.

Seminar Juni19

Seminar - 20.06.2019

FIRST Fondene seminar 19.juni 2019

FIRST Fondene seminar 19.juni 2019 med Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets og fondsforvalter i FIRST Fondene, Thomas Nielsen.

Erik Haugland First Fondene 19

Tema - 14.06.2019

Rentekutt i USA – gode eller dårlige nyheter?

Den amerikanske sentralbanken er i ferd med å kutte renten. Hvordan vil dette påvirke det globale aksjemarkedet?