Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 06.08.20 -21.88% -8.24% -8.70% 0.09% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 06.08.20 -5.06% 4.97% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 06.08.20 -1.05% 18.76% 4.13% 8.09% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 06.08.20 -9.77% 3.18% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordisk Eiendom*** 06.08.20 -10.52% 11.48% - - Kjøp / Selg
FIRST Norden Fokus**** 06.08.20 37.67% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 06.08.20 3.92% 8.77% 4.02% 4.76% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 06.08.20 -14.55% -13.26% -1.77% 2.27% Kjøp / Selg
FIRST Rente 06.08.20 0.47% 1.18% 1.89% 2.42% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked***** 06.08.20 0.41% 1.05% - - Kjøp / Selg

*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017.
**Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
****Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.