Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 04.03.21 8.98% 83.15% 4.74% 12.92% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 04.03.21 14.62% 81.03% 14.03% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 04.03.21 7.87% 54.09% 16.85% 17.82% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 04.03.21 4.93% 17.52% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 04.03.21 -5.69% -7.83% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 04.03.21 -3.35% 53.29% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 04.03.21 -5.01% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 04.03.21 2.92% 18.16% 6.83% 8.28% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 04.03.21 3.98% -5.23% 0.12% 5.25% Kjøp / Selg
FIRST Yield 04.03.21 0.94% 2.69% 2.29% 3.33% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 04.03.21 0.17% 0.09% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.