Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 18.07.18 6.50% 25.15% 16.29% 17.93% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 18.07.18 3.85% - - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 18.07.18 2.50% 6.63% 9.75% 12.81% Kjøp / Selg
FIRST Norge Verdi 18.07.18 0.07% 7.80% 5.40% 11.95% Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 18.07.18 1.32% 7.54% 5.97% 9.47% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 18.07.18 2.94% 6.67% 7.77% 6.54% Kjøp / Selg
FIRST Rente 18.07.18 1.29% 2.58% 2.95% 3.37% Kjøp / Selg

* Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. Alle avkastningstall er etter kostnader. 3 år og 5 år er annualisert.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.

Siste nytt

Illustrasjonsbilder 070618 024 Msm 2

Markedsrapport - 04.07.2018

Markedskommentar juni 2018

Etter oppgang innledningsvis i måneden falt aksjemarkedene tilbake igjen fra midten av måneden. Eskalering av den handelspolitiske konflikten og fortsatt generell uro rundt europeisk politikk (og italiensk i særdeleshet) ga negative impulser til markedene.

Captureerikjuli

Tema - 04.07.2018

Markedskommentar - sommer 2018

Erik Haugland oppsummerer første halvdel av 2018.

Illustrasjonsbilder 070618 021 Msm 2

Tema - 25.06.2018

Klar for stresstest?

Martin Mølsæter som forvalter FIRST Generator og FIRST Globalt Fokus har skrevet følgende artikkel om hvordan man kan tjene på økte markedssvingninger.