Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 17.06.21 20.41% 82.19% 2.97% 13.19% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 17.06.21 27.22% 80.77% 12.30% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 17.06.21 16.15% 56.30% 16.15% 17.99% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 17.06.21 12.16% 35.57% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 17.06.21 20.29% 37.72% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 17.06.21 3.98% 29.04% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 17.06.21 4.84% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 17.06.21 7.89% 19.08% 7.06% 8.86% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 17.06.21 7.64% 15.69% 0.72% 4.65% Kjøp / Selg
FIRST Yield 17.06.21 1.78% 4.26% 2.33% 3.06% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 17.06.21 0.36% 0.39% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.