Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 21.10.21 24.90% 79.23% 6.19% 11.95% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 21.10.21 36.22% 70.96% 16.98% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 21.10.21 22.96% 46.91% 19.91% 16.09% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 21.10.21 21.68% 37.80% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 21.10.21 32.11% 37.59% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 21.10.21 1.66% 10.52% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 21.10.21 11.16% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 21.10.21 9.46% 15.56% 8.24% 8.23% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 21.10.21 10.30% 13.19% 1.15% 4.16% Kjøp / Selg
FIRST Yield 21.10.21 2.16% 2.93% 2.30% 2.73% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 21.10.21 0.48% 0.26% 0.86% - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.