Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 15.05.19 13.45% -22.66% 9.24% 9.43% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 15.05.19 15.80% -17.91% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 15.05.19 15.79% -4.53% 11.33% 6.78% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 15.05.19 8.70% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 15.05.19 6.23% -2.74% 6.82% 7.04% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 15.05.19 3.62% 2.99% 8.53% 5.41% Kjøp / Selg
FIRST Rente 15.05.19 1.66% 2.00% 3.47% 2.85% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked*** 15.05.19 0.64% - - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.

Siste nytt

Illustrasjonsbilder 070618 023 Msm

Markedskommentar - 07.05.2019

Markedskommentar april

Som det fremkommer av vårt modellverktøy er vi i siste fase av den økonomiske oppgangskonjunkturen. En resesjon er dog trolig ikke nært forestående samtidig som ubalansene på noen områder er mindre enn de ofte er i forkant av kraftige resesjoner.

Martin Molseter First Fondene 2018

Tema - 07.05.2019

Kjøp verdiaksjer på Kinaeffekt

Pilene peker oppover igjen for kinesisk økonomi. Normalt sett sprer det seg til resten av regionen og Europa via Tyskland i løpet av 2-3 måneder. Verdiaksjer kan se frem til noen spennende måneder. Volkswagen, Elkem og Genel kan bli blant vinnerne.

Foto 4

Tema - 29.04.2019

FIRST Nordisk Eiendom


FIRST Fondene lanserer aksjefondet FIRST Nordisk Eiendom 16.mai.

FIRST Nordisk Eiendom vil være en likvid eiendomsinvestering som kommer til å bestå av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom (altså ingen rene boligutviklere). Fondet blir forvaltet av Thomas Nielsen, som i perioden 2014-2018 hadde forvalteransvaret i Odin Eiendom. I denne perioden hadde fondet en netto avkastning på 18,9 % pr. år.