Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 14.08.18 8.26% 28.81% 20.64% 18.42% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 14.08.18 1.75% - - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 13.08.18 2.89% 7.80% 13.20% 12.27% Kjøp / Selg
FIRST Norge Verdi 14.08.18 0.37% 9.83% 9.66% 11.95% Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 13.08.18 1.62% 8.38% 6.96% 9.49% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 14.08.18 3.27% 5.77% 7.77% 6.48% Kjøp / Selg
FIRST Rente 14.08.18 1.47% 2.38% 2.94% 3.34% Kjøp / Selg

* Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. Alle avkastningstall er etter kostnader. 3 år og 5 år er annualisert.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.

Siste nytt

Capturemartinny

Tema - 15.08.2018

Martin Mølsæter på HegnarTV

Martin Mølsæter gjestet HegnarTV 14.august. Intervjuet kan du se ved å trykke på her.Illustrasjonsbilder 070618 022 Msm 2

Markedsrapport - 06.08.2018

Markedskommentar juli 2018

Realøkonomien viser styrke i USA og gode tegn til stabilisering i Europa samtidig som handelspolitiske utspill fortsatt bidrar med usikkerhet til markedene. Fundamentale forhold vil nesten alltid dominere, men handelspolitikk kan til syvende og sist naturligvis gi klare negative effekter til realøkonomien. I juli valgte markedene å legge mest vekt på gode fundamentale tall, både i form av realøkonomiske nyheter samt inntjeningstall i selskapene for 2. kvartal.

Illustrasjonsbilder 070618 024 Msm 2

Markedsrapport - 04.07.2018

Markedskommentar juni 2018

Etter oppgang innledningsvis i måneden falt aksjemarkedene tilbake igjen fra midten av måneden. Eskalering av den handelspolitiske konflikten og fortsatt generell uro rundt europeisk politikk (og italiensk i særdeleshet) ga negative impulser til markedene.