Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 08.04.21 17.10% 146.54% 7.38% 14.98% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 08.04.21 24.08% 118.73% 14.81% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 08.04.21 13.66% 88.86% 19.66% 18.54% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 08.04.21 8.76% 50.01% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 08.04.21 -0.45% 23.08% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 08.04.21 5.37% 68.29% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 08.04.21 1.99% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 08.04.21 5.78% 26.04% 7.97% 9.22% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 08.04.21 5.44% 21.82% 0.52% 4.93% Kjøp / Selg
FIRST Yield 08.04.21 1.24% 7.32% 2.32% 3.20% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 08.04.21 0.23% 0.33% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.