Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 21.02.19 13.21% -11.69% 14.65% 9.97% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 21.02.19 14.73% -5.80% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 21.02.19 11.09% -1.96% 14.47% 5.93% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 21.02.19 9.03% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 21.02.19 5.35% -0.59% 7.90% 7.02% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 21.02.19 1.53% 1.85% 9.90% 5.35% Kjøp / Selg
FIRST Rente 21.02.19 0.51% 1.34% 3.76% 2.86% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked*** 21.02.19 0.27% - - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.

Siste nytt

Illustrasjonsbilder 031218 015 Msm 2

Markedskommentar - 06.02.2019

Månedsrapport januar

Kombinasjonen av en moden konjunkturoppgang og høy verdsettelse (gjelder først og fremst USA) betyr svakere risk/reward neste 12-18 måneder i aksjemarkedene, også utenfor USA. Global makroøkonomisk vekst vil trolig bli bra de neste 3-6 måneder (rekyl i veksten i EMU og kanskje i Kina samt opprettholdt moment i USA). Dette vil underbygge aksje- og kredittmarkedene i den nære fremtid.

Portretter 031218 003 Msmmmmmsmallfarger

Tema - 21.01.2019

Skamplettsektorene fra 2018 kan bli stjernene i 2019

Råvarepriser har vært svake, og aksjene har vært enda svakere. Disse sektorene fikk «skamplett» stempel på seg i desember og ble gruset rett før nyttår. Nå tror jeg fjorårets tapere kan bli årets vinnere.


Iluustrasjonsbilder 031218 026 Msm

Markedskommentar - 08.01.2019

Svak avslutning på 2018 – hva betyr det for 2019?

Mange aksjemarkeder har i løpet av 2018 opplevd fall fra topp til bunn på rundt 20%. Markedene har hatt nok å bekymre seg over i 2018, men til syvende og sist koker det ned til hva slags økonomisk vekst vi vil få i verdensøkonomien. Markedene er trolig i overkant negative til hvor raskt og kraftig vekstavmatningen blir. Dette kan gi positive markeder, i alle fall i første del av 2019. Det er allikevel betimelig å mane til forsiktighet, spesielt for siste del av 2019.