Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 10.05.21 17.76% 124.37% 3.34% 12.58% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 10.05.21 24.92% 103.20% 11.30% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 10.05.21 16.46% 74.55% 16.73% 17.98% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 10.05.21 11.29% 43.56% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 10.05.21 9.19% 34.16% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 10.05.21 3.94% 41.92% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 10.05.21 -0.81% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 10.05.21 6.40% 22.17% 6.73% 8.67% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 10.05.21 6.43% 21.86% 0.59% 4.76% Kjøp / Selg
FIRST Yield 10.05.21 1.51% 6.14% 2.31% 3.09% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 10.05.21 0.29% 0.36% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.