Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 29.07.21 17.19% 85.67% 2.60% 13.23% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 29.07.21 30.04% 88.31% 13.84% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 29.07.21 20.30% 58.42% 17.92% 18.08% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 29.07.21 15.95% 38.39% - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 29.07.21 33.72% 58.10% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 29.07.21 9.42% 29.84% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 29.07.21 13.20% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 29.07.21 9.91% 20.70% 7.74% 8.83% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 29.07.21 8.25% 14.47% 0.79% 4.61% Kjøp / Selg
FIRST Yield 29.07.21 1.90% 3.66% 2.30% 2.97% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 29.07.21 0.38% 0.25% - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.