Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 20.01.22 6.49% 14.32% 11.86% 6.08% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 20.01.22 4.65% 33.27% 24.42% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 18.01.22 - - - - Kjøp / Selg
FIRST Norway * 20.01.22 -0.45% 15.46% 11.99% - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 20.01.22 -8.62% 33.22% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 20.01.22 -6.10% 0.92% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 20.01.22 -4.68% -0.58% - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 18.01.22 - - - - Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 20.01.22 0.72% 9.01% 2.07% 3.40% Kjøp / Selg
FIRST Yield 20.01.22 0.12% 1.81% 2.43% 2.45% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 20.01.22 0.07% 0.54% 0.94% - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.