Nyheter

Våre fond

  Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond       
FIRST Generator Loading Oppdaterer ... - - - - Kjøp / Selg
FIRST Global Focus - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Norway * - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** - - - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond       
FIRST AllWeather J Loading Oppdaterer ... - - - - Kjøp / Selg
Rentefond       
FIRST High Yield Loading Oppdaterer ... - - - - Kjøp / Selg
FIRST Yield - - - - - Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** - - - - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.
****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.
*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.