Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 21.06.19 6.37% -26.69% 6.59% 6.17% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 21.06.19 11.04% -19.15% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 20.06.19 10.95% -8.28% 9.35% 4.76% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 21.06.19 9.77% - - - Kjøp / Selg
FIRST Nordisk Eiendom*** 21.06.19 4.89% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 20.06.19 5.95% -2.38% 6.17% 6.05% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 21.06.19 3.95% 2.66% 8.08% 5.29% Kjøp / Selg
FIRST Rente 21.06.19 1.80% 1.91% 3.39% 2.77% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked**** 21.06.19 0.77% - - - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018. 3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.

Siste nytt

Seminar Juni19

Seminar - 20.06.2019

FIRST Fondene seminar 19.juni 2019

FIRST Fondene seminar 19.juni 2019 med Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets og fondsforvalter i FIRST Fondene, Thomas Nielsen.

Erik Haugland First Fondene 19

Tema - 14.06.2019

Rentekutt i USA – gode eller dårlige nyheter?

Den amerikanske sentralbanken er i ferd med å kutte renten. Hvordan vil dette påvirke det globale aksjemarkedet?

Martin Molsaeter Finansavisen

Tema - 11.06.2019

Verdier igjen i verdiaksjer?


Verdiaksjer har vært gjennom en svært tøff 10-årsperiode både på avkastning og lønnsomhet for selskapene. Lave multipler og fokus på interne forbedringstiltak i selskaper som Norsk Hydro kan synliggjøre og skape verdier igjen.

Martin-Molsaeter-Figur-1.PNG#asset:2186