Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator S 16.01.19 7.66% -21.17% 15.65% 8.93% Kjøp / Selg
FIRST Globalt Fokus* 16.01.19 7.32% -18.65% - - Kjøp / Selg
FIRST SMB 15.01.19 5.80% -12.36% 12.77% 5.41% Kjøp / Selg
FIRST Norge Fokus** 16.01.19 5.96% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST Allokering J 15.01.19 2.33% -5.69% 7.27% 6.38% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST Høyrente 16.01.19 0.39% 1.23% 8.25% 5.34% Kjøp / Selg
FIRST Rente 16.01.19 0.15% 1.22% 3.21% 2.89% Kjøp / Selg
FIRST Pengemarked*** 16.01.19 0.08% - - - Kjøp / Selg

*Fondets oppstartsdato var 15.09.2017. **Fondets oppstartsdato var 29.11.2018. ***Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.
3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.

Siste nytt

Iluustrasjonsbilder 031218 026 Msm

Markedskommentar - 08.01.2019

Svak avslutning på 2018 – hva betyr det for 2019?

Mange aksjemarkeder har i løpet av 2018 opplevd fall fra topp til bunn på rundt 20%. Markedene har hatt nok å bekymre seg over i 2018, men til syvende og sist koker det ned til hva slags økonomisk vekst vi vil få i verdensøkonomien. Markedene er trolig i overkant negative til hvor raskt og kraftig vekstavmatningen blir. Dette kan gi positive markeder, i alle fall i første del av 2019. Det er allikevel betimelig å mane til forsiktighet, spesielt for siste del av 2019.

Iluustrasjonsbilder 031218 019 Msmb

Tema - 17.12.2018

LØP OG KJØP ELLER ER LØPET KJØRT?

Jeg mener frykten for effekten av lavere økonomisk vekst på oljeetterspørselen er overdrevet. Samtidig er oljeprisen for lav for å opprettholde dagens produksjon. I tillegg ser mange oljeaksjer billige ut hvis vi anvender dagens lave oljepris.

Erik Hdesember

Tema - 10.12.2018

Markedskommentar 10.desember 2018 v/Erik Haugland