Nyheter

Våre fond

Sist Oppdatert Hittil i år Siste 12 mnd Siste 3 år Siste 5 år Kjøp / Selg
Aksjefond
FIRST Generator A 02.12.21 11.09% 21.73% 5.77% 7.58% Kjøp / Selg
FIRST Global Focus 02.12.21 34.95% 34.31% 21.01% - Kjøp / Selg
FIRST Opportunities 02.12.21 22.68% 32.09% 21.69% 15.19% Kjøp / Selg
FIRST Norway * 02.12.21 16.85% 21.45% 11.73% - Kjøp / Selg
FIRST Nordic Real Estate ** 02.12.21 48.91% 54.38% - - Kjøp / Selg
FIRST Veritas *** 02.12.21 -1.19% 4.42% - - Kjøp / Selg
FIRST Impact **** 02.12.21 13.80% - - - Kjøp / Selg
Kombinasjonsfond
FIRST AllWeather J 02.12.21 10.69% 12.31% 9.08% 8.12% Kjøp / Selg
Rentefond
FIRST High Yield 02.12.21 10.13% 11.48% 1.40% 3.90% Kjøp / Selg
FIRST Yield 02.12.21 2.27% 2.57% 2.41% 2.70% Kjøp / Selg
FIRST Money Market ***** 02.12.21 0.53% 0.21% 0.84% - Kjøp / Selg
*Fondets oppstartsdato var 29.11.2018.
**Fondets oppstartsdato var 16.05.2019.
***Fondets oppstartsdato var 27.08.2019.

****Fondets oppstartsdato var 15.12.2020.

*****Fondets oppstartsdato var 12.09.2018.

3 år og 5 år er annualisert. Alle avkastningstall er etter kostnader.