Hopp til innhold
Nyhet

Aktive fond med dobbeltsjanse

04.01.21

De aktive fondene tjener på børsintroduksjoner, der de kan komme inn tidlig. Dessuten er overgangen fra «brunt» til grønt en gavepakke.

2020 ble et svært bra år for aktive norske aksjefond som ikke er altfor store og de med fokus på små og mellomstore selskaper. Vinnerlisten over fond i Norge for 2020 domineres av slike fond, inkludert FIRST Generator og FIRST Opportunities. En viktig årsak til meravkastningen var et rekordhøyt nivå av børsnoteringer, hvorav mange var relativt små selskaper som ikke vil komme inn i aksjeindeksene på en god stund. Det ga en rekke gode muligheter til å komme inn tidlig før selskapene ble ordentlig kjent blant investorer til attraktiv prising. 2021 ser ut til å bli nok et år med unormalt mange børsintroduksjoner.

En lignende effekt kan vi få med ekstremt økt fokus på sosialt bærekraftige aksjer, såkalte ESG aksjer. Stadig flere aksjefond og børsnoterte aksjefond hever kriteriene på ESG score for at selskapene skal få lov å være med i porteføljen. Når en aksje får dårlig ESG score må den selges. Det blir samme effekt som når en aksje går ut av en aksjeindeks og indeksfond blir tvunget til å selge.

Det svenske stålselskapet SSAB er et godt eksempel på dette. Det hadde rundt 4 av 5 stjerner i ESG verdenen i november siden selskapet er relativt flinke i å produsere stål på en miljøvennlig måte og har store ambisjoner om å bli mye grønnere over de neste årene. Selskapet har som målsetning å være de første i verden til å kunne tilby fossilfri produksjon av stål i 2026 ved hjelp av bruk av hydrogen. I høst gikk det rykter om at de var i forhandlinger om å kjøpe et større stålverk i Nederland som vil doble produksjonen deres. I midten av november bekreftet selskapet interessen. Dette stålverket produserer stål på en ikke så miljøvennlig måte og har per dags dato ikke indikert noen interesse for å endre på dette. I kjølevannet av disse forhandlingen har aksjen gjort det 30-35% svakere enn sammenlignbare selskaper. Investorer fryktet at de 4 stjernene vil bli 2 etter en eventuell sammenslåing. Da valgte mange å selge seg ut. Det hjalp ikke at det skjedde så kort tid før nyttår, hvor mange vil grønnvaske porteføljene sine så de skal se pene ut inn i det nye året siden det er ekstra fokus på porteføljesammensetning ved årsskiftet. Vi har snakket med ledelsen i SSAB, og de vil ha de samme grønne ambisjonene for stålverket som eventuelt kjøpes. I tillegg blir nok ikke kjøpspris særlig høy siden det er et «brunt» stålverk. Det kan bli innvannende på inntjeningsestimatene til SSAB og utviklingskostnaden for hydrogeninitiativet til SSAB kan spres utover dobbelt så stor produksjon. Så da sitter vi med et nytt SSAB som i en kort periode kanskje vil ha 2 ESG stjerner i stedet for 4 og som faktisk vil doble ambisjonen sin om kutt i klimautslipp. Det er jo et stort paradoks som ikke kan fanges opp av aksjefond og investorer med strenge ESG kriterier.

FIRST Global Focus har kjøpt aksjen i kjølevannet av den svake kursutviklingen. Hvis det ikke blir noe av transaksjonen så vil jo aksjekursen lukke avkastningstapet mot sammenlignbare selskaper raskt, siden frykt for at aksjen går ut av «ESG indeks» blir borte umiddelbart.

Hvis den går igjennom vil ledelsen relativt raskt presentere en detaljert plan for å gjøre den nye produksjonen grønnere. Selskapet kjøper noe «brunt» billig som skal gjøres grønnere og dyrere. ESG score vil da gradvis gå opp igjen i løpet av 2021. I så fall kan investorene i aksjen nå sitte igjen med en 2 stjerners ESG aksje som både vil gi en større miljøgevinst for verden og bedre avkastning enn om aksjen hadde startet året med 4 stjerner og ikke vurderte noe oppkjøp.

Skrevet av Martin Mølsæter for Finansavisen januar 2021.