Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Aktive mandater gir meravkastning

22.01.24

FIRST Fondene har tro på en aktiv forvaltningsfilosofi. I dette legger vi at de aksjer og obligasjoner som inngår i våre fond er valgt ut på grunnlag av en fundamentalt basert analyse og verdsettelse, og satt sammen for å gi en best mulig risikojustert avkastning, uavhengig av indeksvekt.

Porteføljene vil derfor generelt avvike, til dels betydelig, fra relevante markedsindekser. Vår aktive forvaltningsfilosofi reflekteres også i vårt kombinasjonsfond. I tillegg til aktive selskapsvalg, vil fondet gjøre risikotilpasninger gjennom justering av aksjeandelen i fondet. Denne justeringen er basert på en disiplinert metodikk hvor verdivurdering av de ulike aktivaklassene samt en vurdering av den langsiktige makroøkonomiske syklusen er bærebjelker.

Brede og fleksible investeringsmandater kombinert med disiplin i forhold til ønsket størrelse på fondenes forvaltningskapital er viktige premisser for å generere meravkastning for en aktiv forvalter.

Dette kjennetegner alle FIRST sine fond og gjør at vi raskt kan snu oss rundt og nyttiggjøre oss av de mulighetene som blir identifisert. Undersøkelser viser at aktive forvaltere generelt viser gode evner til å plukke gode selskaper, men disse blir ofte vannet ut av mindre gode selskapsvalg som man er nødt til å ta hvis man blir for stor eller mangler vilje til å avvike tilstrekkelig fra referanseindeksen.

Vi har derfor gjennomgående en høy konsentrasjonsgrad i våre aksjeporteføljer. Vi vurderer derfor også fortløpende maksimal størrelse på hvert enkelt fond for å opprettholde fondets fleksibilitet.

Les mer om våre fond her: https://www.firstfondene.no/fond/

FIRST Fondene og konsentrerte porteføljer