I Stock 84935403 Large

Markedskommentar oktober 2018

Oktober startet med kraftig fall i aksjemarkedene. Økte renter i USA trigget trolig urolighetene men det er lett å trekke frem andre skremmende faktorer i tillegg. Handelskrig USA-Kina, høy prising av de største toneangivende teknologiselskapene i USA, og politisk risiko i Europa er eksempler på faktorer som skremmer markedene.

Markedsutvikling

• Aksjemarkedene falt 5-6%
• Kredittpremier steg markant internasjonalt men var om lag uendret i Norden
• NOK svekket seg med 1,5 %

Markedet

Makroøkonomisk utvikling

• Styrken i den global økonomiske veksten har avtatt gjennom 2018 og i oktober. Global PMI (bedriftsundersøkelse) fortsetter ned men fortsatt er trolig global vekst over normal vekst.
• I USA er vekststyrken tilnærmet uendret gjennom 2018, så også tilfelle gjennom oktober
• I Europa ser vi fortsatt noe svakere vekst gjennom oktober. PMI faller, men er trolig overdrevet på grunn av midlertidig svekkelse i bilproduksjon (nye utslippsregler)
• Noe svakere signaler også fra fremvoksende økonomier, men ingen vesentlig forverring. Ekspansive tiltak iverksatt og nye er varslet i Kina.
• Veksten i norsk økonomi synes robust vurdert ut fra arbeidsmarked og investeringssiden (gode utsikter for oljerelatert industri). Privat konsum utvikler seg svakere og representerer en viss usikkerhet.
• Den økonomiske oppgangen etter finanskrisen er moden men fortsatt ikke overmoden.
• Økonomiske nøkkeltall som tradisjonelt varsler resesjon i USA gir grunn til å hevde at sannsynligheten for dette de neste 12 månedene fortsatt er relativt begrenset.


Strategi

Inntjeningsutvikling i selskapene
• 3. kvartalstall i USA er så langt bedre enn normalt, både totalt og målt i bredde (andel selskaper som overleverer)

• I Europa leverer også selskapene så langt bedre resultater enn ventet i 3. kvartal
• I Norge er resultatene så langt noe under forventningene, men allikevel en bekreftelse på at svært god forventet inntjeningsvekst blir realisert

Verdsettelse

• Norske aksjer er om lag 15 % høyere priset enn langsiktig gjennomsnitt
• Globale aksjer (MSCI World) er 5-10 % høyere priset enn langsiktig gjennomsnitt

Anbefalt strategi

• Svak undervekt norske aksjer. Uendret anbefaling fra forrige måned.
• Nøytralvekt internasjonale aksjer. Uendret fra forrige måned. Overvekt i EMU (uendret) og i fremvoksende økonomier (tydelig rabatt på aksjer i denne regionen). Undervekt i USA (uendret anbefaling).
• High-Yield Norden: Nøytralvekt. Reduserer fra overvekt. Kredittpremier har steget internasjonalt men ikke i Norden.
• Investment grade: Overvekt som følge av undervekt i aksjer og nøytralvekt i high-yield.

Vi er i siste fase av en oppgangsperiode, som historien viser oss kan gi svært god avkastning. Utfallsrommet har imidlertid blitt gradvis skjevere og vi er i en (lang) prosess med å redusere risiko. Prinsipielt kan vi også i denne fasen kortsiktig øke risikoen. Korreksjonen i oktober er per i dag (5-6% i NOK) ikke stor nok til å rettferdiggjøre å gå mot den langsiktige trenden i retning av gradvis lavere risiko.

Relaterte nyheter