Bilde3

Vedtektsendring - FIRST Generator, FIRST Norge Verdi og FIRST Globalt Fokus

Finanstilsynet har godkjent endring i vedtektene for FIRST Generator, FIRST Norge Verdi og FIRST Globalt Fokus.

Vedtektsendringen i FIRST Globalt Fokus innebærer at minstetegning i fondet nå er 1000 NOK.

Se vedlegg for mer informasjon.Relaterte nyheter