FIRST Nordisk Eiendom


FIRST Fondene lanserer aksjefondet FIRST Nordisk Eiendom 16.mai.

FIRST Nordisk Eiendom vil være en likvid eiendomsinvestering som kommer til å bestå av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom (altså ingen rene boligutviklere). Fondet blir forvaltet av Thomas Nielsen, som i perioden 2014-2018 hadde forvalteransvaret i Odin Eiendom. I denne perioden hadde fondet en netto avkastning på 18,9 % pr. år.

Hvorfor eiendomsfond?

Hvorfor%20eie%20eiendom4%281%29.png

  • Det er gode makroøkonomiske forhold i Norden – dette bidrar til sterk vekst i leieprisene i regionen.
  • Samtidig er yield-gapet fortsatt høyt, spesielt utenfor Norge – dermed er en diversifisering av eiendom ut av Norge fornuftig.
  • Inflasjonsjusterte leiekontrakter er viktig nå som KPI stiger i regionen.
  • Lav korrelasjon mot aksjer (0,62 mot nordiske aksjer).
  • Eiendom på børs har gitt motstandsdyktig, stabil, langsiktig årlig verdiskapning på 10 %.
  • Med 2 % utbytte og 1 % lavere prising har avkastningen på eiendomsaksjer vært 11 % i samme periode.
  • 49 millioner kvm gir gode diversifiseringsmuligheter på segment og geografi, men store forskjeller i selskapskvalitet gjør aksjevalg kritisk og AIF til en optimal struktur.
  • Selskapene har redusert belåning de siste årene. Verdiskapningen kommer fra fundamentale forhold som større utleiebare arealer og økte leiepriser som det er grunn til å tro vil vedvare og bidra til god verdiskapning og avkastning til lav risiko også fremover.

Oppstart fond: 16.mai 2019.

Tegningsperiode for rabatt: Frem til kl. 12:00, 16.mai.

På beløp over kr. 1 mill. tilbyr vi 50 % rabatt på årlig fast forvaltningskostnad de første 12 mnd. (gjelder ikke ved fondsbytte). Det er ingen bindingstid, men rabatten avregnes ut fra beholdningen pr. 16.mai 2020.

Kostnader: Fast 1,25 %, avkastningsbasert 20 % over VINX Real Estate Index, samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25 % og maksimalt 3,75 %.

For mer informasjon om FIRST Nordisk Eiendom trykk her.


Relaterte nyheter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK