FIRST Fondene 2018 01

Gjennomføring av vedtektsendringer i FIRST Høyrente

Vedtektsendringene er behandlet og godkjent av styret i FIRST Fondene AS og av andelseiermøtet i FIRST Høyrente. Protokoll fra andelseiermøtet finner du her.

Finanstilsynet godkjente vedtektsendringene 25. november og disse vil tre i kraft fra 1. januar 2020.

Endringene innebærer at resultatavhengig (variabel) forvaltningsgodtgjørelse fjernes og at fast forvaltningsgodtgjørelse økes fra 0,75% til 0,85%. Samtidig fjernes referanseindeksen slik at fondet operer uten bruk av referanseindeks fremover.

Relaterte nyheter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK