FIRST Fondene 16

Markedskommentar januar

Kombinasjonen av en moden konjunkturoppgang og høy verdsettelse (gjelder først og fremst USA) betyr svakere risk/reward neste 12-18 måneder i aksjemarkedene, også utenfor USA. Global makroøkonomisk vekst vil trolig bli bra de neste 3-6 måneder (rekyl i veksten i EMU og kanskje i Kina samt opprettholdt moment i USA). Dette vil underbygge aksje- og kredittmarkedene i den nære fremtid.

Vi forutser videre en relativt mild økonomisk resesjon som trolig heller ikke vil inntreffe før i 2020. Vi fortsetter allikevel denne måneden med en videre gradvis risikoreduksjon ved å redusere aksjevekten ytterligere. Markedene er naturlig nok i forkant av realøkonomien og en presis angivelse av når markedet når toppen er urealistisk. Til tross for at den økonomiske nedturen trolig blir forholdsvis beskjeden, viser historien at også denne type nedturer kan gi rundt 30% fall i aksjemarkedene. Det er et slikt fremtidig scenario vi gradvis ønsker å bygge en buffer mot.


a. Makroøkonomisk utvikling

 • Globalt vekstmomentum om lag uendret så langt i år. Global Current Indicator fra Goldman Sachs viser vekst på 3,2 % (ned fra 5,2 % ultimo 17 men opp 0,1 % siste måned). Global industri-PMI videre ned til 50,7 (fra 51,4). Nivå fremdeles ikke faretruende men retningen er veldig tydelig. Globalt privat konsum har kommet noe ned fra toppen (årsvekstrater) mens industriproduksjonen har avtatt klart mer. Gitt at privat konsum holder seg bør det være positivt for global produksjon i nærmeste fremtid.
 • USA: Sterke tall siste måned. ISM opp igjen etter stort fall i desember og nye jobber var svært sprekt. Lønnsveksten lavere enn ventet og arbeidstilbudet økte for 2. måned på rad. Dette ga et tikk opp på ledighet men dette er kun positivt sfa sterk tilbudsvekst («mer å vokse på»). Consumer confidence falt betydelig videre, noe som er et potensielt faresignal.
 • Emerging markets: Fortsatt en viss svakere tendens i Kina. Samlet sett viser total PMI en viss nedadgående tendens men ingen dramatikk (selv om en av industri-PMI indeksene falt til 48,2). Kina kommer stadig med mindre drypp av ekspansive tiltak (senest i helgen med skattekutt for husholdninger og små-bedrifter). EM ex Kina: Lite endringer men Industri-PMI marginalt opp i januar.
 • EMU: Industri-PMI videre ned i januar (fra 51,4 til 50,5). BNP steg 0,9 % i Q4 (ann.rate), hvilket er svakt men var ventet (Italia derimot opplevde neg vekst for 2. kvartal på rad). Klar overvekt av svake makro-tall fremdeles og bl.a. tyske detaljomsetningstall var svært svake (-4% måned over måned). Temporære faktorer får skylden for svake tall i Tyskland, men rekylen mangler fremdeles (og den må snart vise seg…)
 • Norge: Arbeidsmarkedet strammes til ytterligere. Samtidig fortsetter den svake trenden på retail sales og tallene for desember var svært svake. Det sterke bildet av norsk økonomi blir utfordret av det som skjer på retail sales.


b. Konjunktursyklus/Ubalanser

 • Konjunktursyklusen er moden i USA – spesielt er det et stramt arbeidsmarked som bidrar til dette. Nedgangsperioder kan gjerne deles inn sykliske, strukturelle eller hendelsesbaserte (eller kombinasjoner naturligvis). Noen lommer av strukturelle farer kan skimtes («leveraged loans» i USA er fremste kandidat) men trolig vil neste nedtur i all hovedsak være av syklisk natur og samtidig trolig forholdsvis mild i styrke.


c. Andre momenter

 • Inntjening: Q4 svakere enn normalt i USA (50% har rapportert) og inntjeningsforventningene til Q1 og 2019 som helhet er redusert siste måned i alle regioner.
 • FED ble merkbart mer «dovish» i begynnelsen av januar og (mer enn) bekreftet dette på siste møte 30. januar. «FED-put» på plass igjen?
 • Verdsettelse: P/B Oslo Børs 2,0 (10% over snitt). CAPE verden 24,1 (5% over snitt), CAPE EMU 18,5 ( 2% under snitt), CAPE USA 27,1 (35% over snitt).


d. Strategi

 • Aksjeandel: Reduserer aksjevekten ytterligere – ned fra 45% til 40% aksjevekt i FIRST Allokering (50 % normalt).
  • Undervekt likt fordelt mellom norske og globale aksjer.
  • Overvekt EMU og Emerging Markets i global aksjeportefølje (attraktiv verdsettelse).
 • Svak undervekt High Yield (uendret).
  • HY spreader inn i Europa/USA – ca. 100 bp siste måned.
  • Norge/Norden spreadgang ca. 25 bp siste måned. Bedre relativ verdi i nordisk high yield siste måned men ikke tilstrekkelig til å endre allokering.

   Kreditt-og aksjemarkeder går i tandem (varierer hvilket av markedene som leder i de store svingningene) og det er naturlig gradvis også å redusere high yield i tråd med prising og syklusens modenhet.

Relaterte nyheter