First Norge Fokus Jonas 2019

Solid start for FIRST Norge Fokus

FIRST Norge Fokus fylte 1 år den 29. november. Vi er veldig fornøyd med utviklingen. Hittil i år, pr. 29. november 2019, er fondet opp 17,3 %, noe som gjør at fondet er blant de beste i Norge.


FIRST Norge Fokus fokuserer på robuste selskaper med lite gjeld, samtidig som sammensetningen av porteføljen er viktig i forhold til å redusere risikoen i fondet. Vi opplever at fondet og strategien har blitt godt mottatt i markedet og at interessen er økende blant private, men også institusjonelle investorer. Vår ambisjon for det neste året er og fortsatt slå Oslo Børs, men med så lav risiko som mulig.

I turbulente perioder, som vi har hatt flere av siden oppstarten 29. november 2018, har FIRST Norge Fokus falt mindre enn markedet. Dette skyldes lav risiko i porteføljen og er en viktig egenskap ved strategien som vi tror vil få en enda viktigere betydning fremover med tanke på hvor vi befinner oss i sykelen.


First Norge Fokus 2019 Desember

Grafen under viser avkastningen til forvalter mot Oslo Børs (OSEFX) siden oppstart fra januar 2014.*

First Norge Fokus Avkastning

*Netto avkastningstall etter alle kostnader 1,25% p.a. og 20% over OSEFX og HW. 2014 og januar 2015 – modellportefølje. Februar 2015 – 2018 – diskresjonære mandat. FIRST Norge Fokus fra november 2018.


Under ser vi noen eksempler på selskaper i fondets portefølje:

Adevinta First Fondene

Kvalitet

 • Solid balanse NIBD/EBITDA 0,3 x
 • En av verdens største rubrikk spillere
 • 1,5 mrd månedlige besøk i 16 land
 • God ledelse – 20 års internasjonal erfaring
 • «The second-hand effect» - ESG
 • Asset light business modell – klar strategi
 • 1400 utviklere (50 %) driver veksten

Vekst

 • En av verdens raskest voksende industrier 10%+
 • Fokus på produktutvikling
 • 26,5 % EBITDA margin 2018
 • Guidet 40 % EBITDA + 15-20 % topplinjevekst
 • #3 raskest voksende rubrikk aktør globalt
 • LeBoncoin verdens største online classified asset
 • Internett og digital betaling penetrasjon - driver

Prising

 • EV / EBITDA 22 x vs peers 17,5 x
 • Peers EBITDA margin 50 % + vs ADE 30 %
 • Peers vekst 8-10 % vs ADE 15-20 %
 • Frankrike og Spania = dagens kurs
 • Brasil og 13 andre land = oppside
 • Kan selge OLX Brasil til Prosus for 8 kr pr aksje
 • Høy M&A og PE aktivitet i sektoren driver prising

Risiko

 • Offensive guiding på vekst og margin
 • Godt diversifisert portefølje (vertikaler og geografi)
 • M & A – Prosus IPO 97 mrd $ (Napsters)
 • BlackStone bud på Scout24 (avvist av aksjonærene)
 • Apax bud på TradeMe
 • KKR kjøpe 42 % av Axel Springer 2,9 mrd € til 40 % premie
 • Politisk risiko – skatt
Borregaard First Norge Fokus 2

Kvalitet

 • NIBD / EBITDA 0,8x
 • ROCE 21 % siste 5 år
 • Høye inngangsbarrierer
 • Bra ledelse med god track og mye aksjer
 • Dominerende markedsposisjon
 • Diversifisert produkt / kunde portefølje
 • R & D drevet teknologi

Vekst

 • Investert nok 2 mrd i ny vekst siste 2 årene
 • Øker ligning kapasitet med 40 %
 • Øker markedsandel fra 40 % til 60 % av globalt Ligning marked
 • Nytt lager og tørevirksomhet reduserer kost
 • Ny fabrikk i Florida reduserer transport kostanden fra Europa til USA
 • Utvikling av nye nisjer og produkter som batterier og ingredienser

Prising

 • Går mot slutten av stort investeringsprogram
 • Konsensus EPS 2019 4,7 NOK til 6,5 NOK i 2021
 • Kortsiktig EPS potensialet 8 NOK
 • Langsiktig EPS potensialet 10 NOK
 • Høyere input kostnader har redusert EPS med 1,6 kr siste årene.
 • Tremasseprisene omsider på vei ned etter +65 % på 1,5 år

Risiko

 • NOK opp 10 % - EPS ned 1,8 kr
 • Valuta 75 % hedget @ 8,5 USD/NOK neste 3 år
 • Nisje aktør, men i syklisk material industri
 • Tungt konstruksjonsmarkedet, sement eksponering reduseres fra 41 % til 31 %
 • Økt spesialisering og diversifisering reduserer risiko
 • BRG eneste tilbyder av trebasert vanilje
 • Vanilin priser + 30 % pga. ESG fokus
Kongsberg Gruppen First Norge Fokus

Kvalitet

 • Verdensledende teknologiselskap eta 1814
 • Nisjeprodukter med # 1 posisjoner
 • Diversifisert innen Maritime og Defence
 • NIBD / EBITDA - 1 x
 • «100 mrd Defence kontrakter neste 10 år»
 • Vekst i ordreinngang for alle divisjoner
 • Rolls-Royce snudd på rekordtid 11 % margin i Q3

Vekst

 • Mega trend innen Defence øker
 • NSM tatt inn av mange land ink USA + F-35
 • Vekst i ordreinngang for alle divisjoner
 • «Revenues fra 14,4 mrd til 30 mrd innen 2022»
 • «EBITDA margin 13,5 % innen 2022» vs 8,7 % siste 3 år
 • Partia + AIM + KDA = oppside/ny ledelse
 • KDI EBITDA fra -63m til 160m fra 2018 til 2019

Verdsettelse

 • EV / EBITDA 8 x - 2020
 • EV / Sales 0,80 x
 • FCF yield 6,4 %
 • Overkapitalisert balanse med 20 kr / aksje
 • Ekstraordinært utbytte forventes i 2020
 • 2022 guidence = EPS @ 13 kr vs 3 kr i 2019

Risiko

 • Oljepris
 • Rolls-Royce Maritime integrasjon
 • «500 m synergier i 2022 guidet» med oppside
 • Sensyklisk selskap
 • KM installert base – 30 000 fartøyer verden over
 • 40 land, 11 000 ansatte og 27 mrd omsetning i 2020

Disclaimer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.


Relaterte nyheter