FIRST Fondene 12

Langsiktig avkastningsutsikter er nå gode

 • Oslo Børs er nå priset på nivåer som historisk alltid har gitt positiv avkastning neste 3 år
  • Pris/Bok er nå 1.42 (snitt 1.77)
  • Gjennomsnittlig avkastning neste 3 år fra dette nivået er 77 % (21 % annualisert)
 • Aksjeandelen i FIRST Allokering har vært lav – vi har nå startet å øke aksjevekten gradvis igjen
 • Det hersker stor usikkerhet i markedene – som det alltid gjør i denne type situasjoner (det er derfor markedene faller)
 • Utbredelsen av viruset vil fortsatt øke i Vesten og gi store negative økonomiske effekter i 1. halvår (dette er reflektert i markedskursene)
 • Det er allerede gjennomført, og vil bli annonsert nye, store økonomiske stimulanseprogram
 • Virus-utbruddet vil komme under kontroll (Kina og Sør Korea er der allerede)
 • Markedene vil på et tidspunkt fokusere på økonomisk rekyl som vil følge av at virus-situasjonen kommer under kontroll (normalisering) og positive effekter av ekstraordinære stimulansetiltak

Erik Haugland, FIRST Fondene

Relaterte nyheter

Cookies

We use cookies to make sure the website can function, to measure traffic and to support the marketing of our services.

By using the website, you agree to our use of cookies. Please read our cookie policy for further information about our use of cookies.

OK