FIRST Fondene Kompass

Markedskommentar mars

Corona viruset slo for fullt inn i markedene i mars. På toppen av dette fikk vi et kraftig oljeprisfall etter sammenbrudd i forhandlinger mellom OPEC og Russland. De ulike regionale aksjemarkedene falt fra 13-17 % i løpet av måneden. Fra toppen til (foreløpig) bunn 23. mars er de fleste aksjemarkeder ned 30-35% i lokal valuta. Kredittmarkeder i hele verden har sett enda større verdifall (justert for risiko) slik vi vurderer det, og spesielt gjelder dette det nordiske high yield markedet. Etter 23. mars har markedene steget noe, men endringene dag til dag er noen av de største vi har sett gjennom historien. Det raske verdifallet og den voldsomme volatiliteten skyldes de store økonomiske konsekvensene av virus-situasjonen og usikkerheten knyttet til hvordan dette vil utvikle seg fremover. Restriksjoner som nå er innført for store deler av verden gjelder både bedrifter og privatpersoner og gir enorme negative økonomiske effekter, i alle fall i det korte bildet.

Utviklingen i markedene fremover avhenger av følgende forhold:

 • Virusutvikling
  • USA er etter Europa i virusutvikling og det er fortsatt usikkerhet rundt hvor ille det blir i USA
  • I stor grad har imidlertid markedene tatt høyde for stabilisering i løpet av 2-4 uker
 • Normalisering
  • Lettelser i restriksjoner vil komme når klar stabilisering er synlig. Hvor omfattende lettelsene blir og hvor raskt de gjennomføres er de kritiske spørsmålene
  • Vil vi få ny oppblomstring når restriksjoner lettes slik at fornyede restriksjoner blir implementert, og kommer det en fase 2 til høsten?
   • Kina opplever så langt ikke ny oppblomstring i kjølvannet av lettelser
   • Utvikling av medisiner og vaksine kan bety raskere og større lettelser i restriksjoner
  • Verden er allerede i resesjon (negativ vekst) og den blir klart dypere enn den var under finanskrisen. Dette har markedene allerede tatt høyde for
  • Hvor raskt tar den økonomiske veksten seg opp i tråd med lettelser i restriksjoner?
   • Erfaringene fra Kina er ganske gode. Aktivitet går stødig opp mot gamle nivåer
   • Hvor alvorlige blir 2. rundeeffekter (økt a-ledighet gir lavere forbruk, usikkerhet gir lavere investeringer etc.)?
   • Tiltak fra myndighetene er enorme. I tillegg til ekstreme tiltak i pengepolitikken utgjør annonserte finanspolitiske tiltak så langt om lag 4% av verdens BNP (10% i USA bl.a.). Veldig mye av dette er imidlertid riktigere å betegne som kompensasjon og ikke stimuli i ordets rette forstand
   • Markedene ser for seg at den økonomiske aktiviteten tiltar ganske raskt igjen og at dette starter fra rundt mai/juni
 • Verdsettelse
  • Aksjemarkedene er nå attraktivt priset, dog med unntak av i USA. Kredittmarkedene fremstår enda lavere priset enn aksjemarkedene (se graf under)
  • I dype resesjoner, som den vi er i starten av nå, pleier aksjemarkedene å falle mer enn det de faktisk har gjort så langt. Aksjemarkedene er enda ikke så billige at man helt kan se bort fra andre fundamentale faktorer
Picture1

Strategi

Anbefalt undervekt i aksjer og high yield én måned tilbake anbefales nå endret ved å ha en nøytral vekt i norske aksjer og high yield. Fremdeles anbefales det å ha en liten undervekt (om enn redusert) i internasjonale aksjer. Vårt utgangspunkt er at det er vanskelig å treffe absolutte toppunkter i markedet. Absolutte bunnpunkter er også vanskelig å identifisere presist. En gradvis økning i vekting mot high yield og aksjemarkedene over de kommende månedene er et sannsynlig scenario.

Det er viktig også å se muligheter i situasjoner som denne. Verden vil bli normalisert på et tidspunkt og som alltid vil belønningen være stor for å være eksponert i aksjer og high yield i forkant av dette.

Picture2

Relaterte nyheter