Hopp til innhold
Nyhet

And the winner is…

08.03.19

FIRST Rente vinner av Morningstar Fund Awards 2019 i kategorien «norske renter».

Morningstar uttaler:

«Kampen om å bli nominert innenfor de ulike kategoriene har vært tett i år også»

«Prisen er utviklet for å anerkjenne sterke resultater i året som gikk, men fordi vi ikke ønsker å anerkjenne flaks, så tar vi også hensyn til avkastning og risiko siste 3 og 5 år. I tillegg ser vi på enkeltårene for å se om fondet har stukket seg ut i negativ retning for å luke ut disse fra prisutdelingen. Det er også en sterk vekt på risiko i den kvantitative delen, noe som gjør at forvaltere som bommer på nedsiderisikoen har vanskelig for å komme opp på listene i utgangspunktet. Vi ser det også er slik at gjengangerne ofte har fokus på lavere risiko.

FIRST Rente som forvaltes av Henry Grepstad er et aktivt forvaltet fond med et vidt mandat hvor forvalter aktivt vurderer ulike investeringsmuligheter basert på makroanalyse og andre faktorer som helning og nivå på kredittkurver og rentekurver. Relativ prising av forskjellige kredittklasser og i forskjellige geografiske markeder er også viktige variabler. Sektorsammensetning og rotasjon er av stor betydning.

Henry Grepstad har vært forvalter av FIRST Rente og FIRST Høyrente siden 2011, og kan vise til svært gode resultater i begge fondene.

Historisk (annualisert) avkastning FIRST Rente:

Hvert år siste 3 år = 3,8%

Hvert år siste 5 år = 2,9%