Hopp til innhold

Alexander Borge

Head of Compliance

Alexander Borge ble ansatt i FIRST Fondene i april 2018. Han har til sammen 8 års erfaring fra custody og depotmottakervirksomheten i Handelsbanken og Danske Bank, der han hovedsakelig hadde rollen som uavhengig kontrollfunksjon overfor en rekke små og store fondsforvaltere i Norge. Alexander har bachelorgrad i økonomi og forretningsjus fra BI i Oslo.