Hopp til innhold
Nyhet

Bærekraftspreferanser i investeringsrådgivningen

25.04.23

I forlengelsen av Parisavtalen i 2015 offentliggjorde EU i 2018 en «Action Plan for Financing Sustainable Growth», eller på godt norsk en plan for finansiering av en bærekraftig utvikling i samfunnet. Det overordnede målet var å kanalisere kapitalstrømmer mot lønnsomme bærekraftige investeringer slik at det er mulig å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst. Blant annet ble det etablert et klassifiseringssystem for å definere hva som anses som bærekraftige aktiviteter, det vi kjenner som Taksonomien. I tillegg ble det etablert standarder og merkelapper for grønne finansielle produkter, og bærekraftige referanseindekser.

I forbindelse med innføringen av denne planen ble det også satt krav til finansielle aktører, herunder kapitalforvaltere. Det ble innført noe som heter Offentliggjøringsforordningen, som på engelsk er forkortet til SFDR, som pålegger finansielle aktører å integrere bærekraftrisikoer i forvaltningen av fondene, samt i rådgivningen av sine kunder. Dette betyr at vi som fondsforvalter må vurdere våre investeringer opp mot risikoen investeringen vil ha på miljøet og samfunnet, i tillegg til den finansielle risikoen dette vil ha på porteføljen. I tillegg må vi spørre våre rådgivningskunder om de har bærekraftspreferanser, og dersom de har dette om de har spesifikke bærekraftspreferanser som er knyttet opp mot Taksonomien eller Offentliggjøringsforordningen.

Du som kunde kan lese mer om de enkelte fondenes håndtering av bærekraft på fondenes hjemmesider, og i tillegg kan du lese mer om FIRST Fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer her.

Taksonomien og Offentliggjøringsforordningen er beskrevet i mer detalj i kundeprofilen som nye rådgivningskunder er pålagt å fylle ut ved etablering. Dersom du allerede er kunde av FIRST Fondene og mottar investeringsrådgivning, så vil du i tiden fremover bli kontaktet for å svare på noen få spørsmål omkring bærekraftspreferanser og hvorvidt dette er noe du ønsker at vi skal hensynta i rådgivningen. Ta gjerne kontakt med din rådgiver dersom du ønsker å oppgi disse opplysningene allerede nå, eller om du har andre spørsmål rundt dette.