Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Bekreftelse på gjennomførte fusjoner

01.04.22

Fusjonene mellom SEF FIRST AllWeather (overdragende fond) og FIRST AllWeather (overtakende fond), og mellom SEF FIRST Opportunities (overdragende fond) og FIRST Opportunities (overtakende fond) ble gjennomført 21. januar 2022.

Fondenes revisor, Deloitte AS, har avgitt bekreftelse på gjennomføring av fusjonene i henhold til verdipapirfondloven § 5-6. Denne bekreftelsen er tilgjengelig for andelseiere og tilsynsmyndigheter på forespørsel til FIRST Fondene AS.