Hopp til innhold
Nyhet

Best å være bull?

11.01.21

Kvaliteten på selskapenes prestasjoner er den klart viktigste årsaken til høy verdsettelse og bør alltid ha første prioritet, så vel for selskapene som for investorer. Likevel er måten selskapene kommuniserer med investormarkedet på også av betydning.

Høy verdsettelse av egen aksje gir større muligheter for innvannende vekst, og er derfor viktig for mange selskaper. Ved å kjøpe opp konkurrenter som har lav verdsettelse med oppgjør i egne “dyrere” aksjer, blir veksten innvannende. Altså, når inntjening øker mer enn antall utstedte aksjer, øker inntjening pr. aksje (EPS). Når denne igjen prises på egne høyere verdsettelsesmultipler, vil aksjekursen også stige. Et eksempel var i fjor sommer da det svenske live-casino selskapet Evolution, med P/E på 45, la inn bud på (og etter hvert kjøpte) sin konkurrent NetEnt med P/E på rundt 25, og da med oppgjør i aksjer.

Men som allerede nevnt innledningsvis: Kvaliteten på selskapenes prestasjoner er den klart viktigste årsaken til høy verdsettelse – likevel er måten selskapene velger å kommunisere med investormarkedet på også av betydning.

Selskaper kommuniserer med aksjemarkedet gjennom:

  • Børsmeldinger
  • Kvartals- og årsrapporter
  • Presentasjoner og møter i forbindelse med kvartalsfremleggelse, seminarer, kapitalmarkedsdag o.l.

Mange selskaper er nye på børs, men noen selskaper med erfaring på børs kan sikkert også ha behov for litt oppfriskning i bevisstheten rundt kommunikasjon.

1. Vær alltid ærlig: Det er en veldig kortsiktig strategi å bevisst gi inntrykk av at ting går bedre eller dårligere enn de egentlig gjør. Markedet kan la seg lure én gang, men lærer fort. Troverdig kommunikasjon over tid blir høyest verdsatt.

2. Ikke overdriv: Meldinger bør være konsise (men grundige), forståelige og objektivt skrevet. Det er ikke nødvendig med superlativer eller lange historier om kompetansen i organisasjonen. Markedet avslører bullshit og gir omvendt effekt. Uansett kommer fakta frem gjennom tallene.

3. Justeringer i resultater er litt i samme gate. Unngå justeringer og alternative måltall i så stor grad som mulig og sørg for at de er fair de få gangene de brukes. Over tid bør summen av faktiske og justerte tall være tilnærmet lik.

4. Kun meld det som er viktig: Børsens meldingssystem er ment for å utligne ulik informasjon og er ikke en kanal for markedsføring. For hyppige meldinger vil uansett skape en “ulv, ulv”-situasjon, der faktisk viktige meldinger ikke får oppmerksomheten de fortjener. Veidekke, som sendte børsmelding om årets lærling, er definisjonen av å forveksle intranettet med børsen.

5. Det er ikke hensiktsmessig å bruke masse tid på investorpleie: Beskriv selskapet, markedet, forretningsmodellen og så videre grundig i årsrapporten, publiser kvartalsrapporter og nødvendige børsmeldinger. Tidsbruk på investorpleie utover dette er sjelden nødvendig. Alloker heller ressurser på verdiskapning gjennom utvikling av resultater.

6. Alle skal likebehandles: Noe annet er ulovlig. Likevel blir innside-/gråsoneinformasjon forfordelt. Spesielt kan analytikere få utdypet informasjon om kontrakter/guiding/estimater. Frykten for å vite mindre enn andre minsker interessen.

7. Ikke snakk negativt om andre: Enten det er konkurrenter, analytikere med salgsanbefaling eller de som er short aksjen. Warren Buffett inviterte faktisk en investor som var short Berkshire Hathaway-aksjen til å holde et innlegg på årsmøtet i 2013 for å utdype sitt syn.

8. Ikke snakk om aksjekursen: På lang sikt bør selskaper bry seg om aksjekurs og avkastning. Men klaging over lav aksjekurs virker mot sin hensikt. Om den faktisk er for lav, bør de heller være takknemlige for muligheten det gir til å kjøpe tilbake aksjer billig, og samtidig jobbe for å bedre resultater og kommunikasjon. Handling betyr mer enn ord.

Konklusjonen er litt som i livet for øvrig: Hvor godt liker vi egentlig de som er uærlige, skryter, klager og prater masse (noen ganger også bak ryggen din)? Motsatte egenskaper verdsettes høyere. Tomra er et selskap jeg synes håndterer kommunikasjon med investormarkedet godt. Selv om det å være en såkalt grønn aksje sikkert også hjelper, forteller en P/E på 68 at investorene verdsetter Tomra høyt.

Skrevet av Thomas Nielsen for Kapital i januar 2021. Thomas forvalter aksjefondene FIRST Nordic Real Estate og FIRST Veritas.