Hopp til innhold
Nyhet

Blodbad i grønne aksjer

24.02.21

Det har vært et blodbad i grønne aksjer og artikler i Finansavisen rundt dette i dag, og da er det greit å se litt på hvordan FIRST Impact er eksponert mot dette blodbadet og markedssentiment.

FIRST Impacts portefølje består av fem hovedtemaer, hvorav to temaer går direkte mot det grønne skiftet: «Energi og Ressurser» og «Byer og Transport», som utgjør 26% og 30% av porteføljen = totalt 56%. Figuren under viser hvilke «grønne temaer» fondet er eksponert og P/E-multiplene (vektet) på disse temaene. Generelt, så kan man se at verdsettingsmultiplene er forholdsvis lave for de to største grønne temaene, mens elektriske/selvkjørende transport er temaet med høyest P/E.

«Grønne» selskaper med hydrogen-, batteri- og plastikkteknologier har den siste tiden hatt elementer av «boble»-prising med høy absolutt verdsetting tross begrenset med historikk på omsetning, lønnsomhet, teknologi og forretningsmodell. Fondet har generelt ingen eksponering mot disse selskapene og fondet har ikke noen eksponering mot «Merkur»-selskaper.

FIRST Impact er hovedsakelig investert i selskaper med god fundamental støtte av verdsettingen med historisk god «track record» på vekst/lønnsomhet og gode sekulære vekstutsikter gitt eksponering til kraftfulle temaer knyttet til FN’s bærekraftsmål. Rundt 47% av fondet kan kategoriseres som «value growth» med gode vekstutsikter og P/E på 10-20x, mens 34% er «growth at a price»-selskaper som har gode vekstutsikter og P/E over 20x. Rundt 7% av porteføljen har P/E under 10x («value»).

Men enkelte av temaene er av natur «disruptive» med lite relevant historikk og der vi preferer selskaper som har lederskap innenfor bransjen. Dette gjelder først og fremst segmentene «elektriske/selvkjørende biler», «tech-enabled helse/utdanningsløsninger» og «avansert genteknologier». Disse investeringene utgjør rundt 13% av porteføljen og vil typisk ha høyere fundamental risiko og mer volatilitet i aksjekurser – og slik sett være mer eksponert til sentimentendringer i aksjemarkedet.

Figuren under viser de høyest prisede selskapene i FIRST Impact innenfor temaet «fornybar energi» (tar ut «value»-selskapene). Dette viser selskaper med P/E-21 i snitt på 26x, mens portefølje-vekter gir et snitt på 22x. Vi mener at disse selskapene har historisk vist sterk evne til vekst og lønnsomhet – og utsiktene for fortsatt vekst er meget gode gitt det enorme behovet for utbygging av sol- og vindenergi de neste 30 årene.

Tross disse utsiktene og forholdsvis fornuftig prising godt utenfor «boble-nivåer», så har disse fornybarselskapene falt kraftig med 15% de siste ukene (etter sterk oppgang siste år).

FIRST Impact er ned neste 6% siden 15. februar, så reprisingen i markedet har også negativt påvirket selskapene i porteføljen.

  • Figuren over viser at selv om prisingen er forholdsvis «lav» gitt vekstutsikter for disse fornybarselskapene, så har flere av selskapene hatt en svak kursutvikling siden 15. februar (høyeste kurs på fondet før korreksjon) – i snitt er aksjekursen på disse selskapene ned 15%.
  • Fornybar utgjør 22% av NAV.
  • Elektriske/selvkjørende biler og «tech-enabled» helse- og utdanningsløsninger har falt kraftig i korreksjonen med fall på 12-14%.
  • Til slutt har «avanserte genteknologier» falt med 8% i perioden.

FIRST Impact tilpasninger:

De siste dagers korreksjoner gjør ikke noe med de langsiktige utsiktene som fondet adresserer – snarere ser vi gode muligheter knyttet til kursfallet på enkelte av aksjene. De underliggende vekstutsiktene i temaene er veldig gode; utfordringene i Texas illustrerer for eksempel veldig sterkt hvordan klimaendringer med mer ekstremvær utsetter samfunn for stress, samtidig som det også viser behovet for en kraftig oppgradering av infrastrukturen i elektrisitetsnettet (hovedsakelig bygget på 60-70-tallet). Fondet har derfor de siste dagene økt ytterligere vektingen mot blant annet «elektrisk infrastruktur» og «smarte byer», mens fondet har tatt ned noe av eksponeringen mot de «disruptive» posisjonene innen helse- og utdanning og noen teknologiselskaper.

Les mer om FIRST Impact her.