FIRST Fondene har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte verdipapirfond, yte aktiv forvaltningstjenester og drive rådgivningstjenester. I undermenyen vil du finne linker til relevante retningslinjer og rutiner som er av betydning for deg som kunde.