RAPPORTERING AV STEMMEGIVNING FOR AKSJER

FIRST Fondene ønsker å være en aktiv eier i de selskapene vi investerer i på vegne av våre fond, blant annet gjennom deltakelse på generalforsamlinger. Under følger resultat av stemmegivning for våre aksjefond. FIRST benytter seg av den uavhengige tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS), der stemmegivning blir gjennomført ved fullmakt. Til grunn for stemmegivningen ligger grundige analyser som støtter seg til anerkjente globale styrende organer som fremmer ansvarlig virksomhetspraksis med hensyn til blant annet miljø, arbeidsrett, ikke-diskriminering og beskyttelse av menneskerettigheter.