Hopp til innhold
Nyhet, Tema

Du må kjempe på en arena der du kan vinne

28.06.24

En egenutviklet matematisk modell bestemmer suksessforvalterens portefølje, og så langt har valget vært lønnsomt. Siden oppstart har han knust referanseindeksen.

I august er det fem år siden Thomas Nielsen fikk sjøsette sitt «drømmefond», First Veritas. Siden den gang har fondet gått fra 50 millioner kroner i forvaltning til nesten 1,4 milliarder kroner.

Fondet har gitt en årlig avkastning på 20,2 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 4,4 prosent årlig mot referanseindeksen. Men forvalteren er klokkeklar på at det har gått altfor kort tid til å konkludere, og har enn så lenge lagt champagnen på kjøl.

Han er opptatt av at man må ha lang historikk for å kunne bedømmes. Når han selv måler selskapene over ti år så er det viktig at fondet måles på samme måte:

– Man må se avkastning over lang tid. Fondet må takle alle mulige type scenarioer som corona, høy inflasjon eller høye renter. Det er derfor jeg liker å se det over lang tid fordi da har du gjerne hatt litt flaks og uflaks. Om man måler det over en lengre periode så jevner tilfeldighetene seg ut, sier Nielsen.

Gode selskaper forblir gode

Fondet har en litt utradisjonell strategi. Nielsen prøver verken å spå fremtiden eller ta veddemål. Strategien er å eie de 12 til 18 beste selskapene i Norden som har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav verdsettelse. «Kvalitet til fornuftig pris», som han selv kaller det.

– Gode selskaper forblir gode. Om du kjøper et godt selskap så er det større sannsynlighet for at du skal få meravkastning enn ved å kjøpe et dårlig selskap. Mange syntes kvalitetsaksjer er kjedelige, noe som gjør dem litt upopulære. Kvalitetsaksjer dobler seg ikke over natta, men kan bli veldig gode investeringer på lang sikt. Bli rik sakte, ikke fattig fort, mener forvalteren.

Han stoler på sin egenutviklede matematiske modell. Den er bygget på sju ulike parametere der selskapene får en totalscore som bestemmer deres relative posisjon i fondet. Parametere som verdsettelse, egenkapitalavkastning og salgsvekst er svært viktige i modellen til Nielsen.

– Jeg legger ikke personlige følelser til grunn, men lar modellen få bestemme og dermed unngår å bli psyket ut. Jeg jobber med å videreutvikle modellen slik at den blir best mulig, i stedet for å analysere selskaper ned på et detaljnivå. Hvis ikke hadde jeg falt fort igjennom, påpeker First-forvalteren og fortsetter:

– Folk mener så mange ting de ikke har forutsetning for å gjette bedre enn andre. Hvis du skal få meravkastning, så må du kjempe på en arena der du kan vinne. Jeg kan ikke sitte og trade shippingaksjer. Plutselig sitter Arne Fredly på andre siden, og han kan mye mer om shipping enn meg.

En mer konsentrert portefølje

Selv om Nielsen verken prøver å spå fremtiden eller ta veddemål, så lager han estimater der det er nødvendig.

–  Når et selskap kommer med et resultatvarsel eller varsler om en stor nedskrivning, lager jeg gjerne et forventningsrettet estimat for neste kvartal. «It’s better to be roughly right, than precisely wrong», sier han.

First Veritas skiller seg fra andre fond når det kommer til fondsstrukturen. First Veritas klassifiseres som et alternativt investeringsfond, mens det mest vanlige i Norge er å være et UCITS-fond. Ved å være et alternativt investeringsfond kan man ha en mye mer konsentrert portefølje.

– Hvis du skal ha 20 til 40 ulike selskaper i porteføljen så blir ikke forvaltningen noe bra fordi kvaliteten blir så lav i porteføljen. I Norden så finnes det ikke 30 gode kvalitetsselskaper, og etter rundt 15 selskaper så begynner uansett diversifiseringseffekten å forsvinne, sier First-forvalteren.

Færrest mulig frihetsgrader

Forvalter Thomas Nielsen er alltid lojal og trofast mot egen strategi, men ser hele tiden etter endringer som kan gjøre forvaltningen bedre. Enten det er å legge til nye parametere eller å endre startår for når han skal hente tall tilbake fra.

– Jeg prøver alltid å gjøre modellen bedre og mer robust, men det skal ikke være et markedssyn som skal ligge i grunn for endringene. Endringene skal skje uavhengig om fondet har gått bra eller dårlig. Nå måler jeg selskapene tilbake ti år rullerende, der jeg før valgte startår tilbake til først 2006 og deretter 2011, sier Nielsen, og fortsetter:

– Da er det lett at jeg kunne valgt et startår som passet de selskapene jeg likte best. Derfor er målet med endringene å sørge for at jeg får færrest mulig frihetsgrader for å forbedre utførelsen.

Hentet fra Finansavisen 28.juni 2024.

Les mer om FIRST Veritas her.

 

Men hvordan har det underliggende markedet utviklet seg? Gitt den svake utviklingen av nesten samtlige aksjer innen fornybar energi, skulle man tro at verden har sluttet å investere i å bygge ut fornybar energi generelt og solenergi spesielt.  

Men solenergi har vist en eksplosiv utvikling der 2023 ble nok et rekordår i utbygging av fornybar energi generelt og spesielt innen solenergi. Bloomberg New Energy Finance (BNEF) estimerer nå at det ble bygget ut nesten 450GW med solenergi, en vekst på 77% fra 2022. Og det tross at 2022 også var et rekordår med 35% vekst 

Nyhet, Tema

Du må kjempe på en arena der du kan vinne

28.06.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.

Nyhet, Tema

Du må kjempe på en arena der du kan vinne

28.06.24

Det å være aksjeplukker innen dette universet har vært vanskelig da et klart flertall av aksjene har falt. Hele 71% av aksjene hadde nedgang i 2023 og 84% av aksjene har vist nedgang så langt i 2024. Heldigvis for FIRST Impact, så har vår vekting inn mot rene fornybaraksjer vært forholdsvis lav – rundt 10% av NAV i 2023 – som følge av i våre øyne høy verdsetting og urealistiske antagelser for mange av selskapene i universet.