Hopp til innhold
Nyhet

Fanger opp kvalitetsselskapene

20.02.20

Bestående av nøye utvalgte selskaper av høy kvalitet i ulike bransjer, mener vi FIRST Norden Fokus blir et bra fond å eie i 2020: Fondet investerer utelukkende i selskaper med overlegen kvalitet. Over tid kommer mer enn 90 prosent av markedets avkastning fra inntjeningsvekst og utbytte, under ti prosent fra reprising. Denne andelen er enda mer ekstrem for fremragende selskaper med høy verdiskapning.

Tid er gode selskapers venn og andre selskapers fiende. Gjennomsnittlig etableringsår for selskapene vi eier er 1952 (fra 1873–2001). Mange sier de investerer i kvalitetsselskaper, men det er opplagt at endel enten ikke vet hva kvalitet er – eller rett og slett ikke forteller sannheten. Hvem eier ellers de dårlige selskapene det finnes så mange av?

Faktiske prestasjoner og resultater forteller det meste om kvaliteten til et selskap. Ord/løfter, guiding eller egen oppfatning av produkter/kompetanse er ofte både upresise og lite troverdige. For å unngå irrasjonelle investeringsbeslutninger binder fondet seg til masten ved ufravikelig å følge en egenutviklet proprietær modell som objektivt og faktabasert kvantifiserer kvalitet og risiko. Modellen er basert på hardtastet kvartalsdata tilbake til 2006 og inneholder ingen antagelser om fremtiden. Fondet har AIF-struktur (alternative investeringsfond, red. anm.) med en konsentrert portefølje på 17 selskaper for å bevare overlegen kvalitet med lav risiko.

FIRST Norden Fokus er i høyeste grad aktivt forvaltet og har minimalt fokus på selskapsstørrelse, geografi, stil, sektor/industri (utover ekskludering av bank/forsikring).

Hele artikkelen kan leses i Kapital nr 3/2020. Trykk her for å lese.