Hopp til innhold
Nyhet

Finansavisen børsintervju med Erik Haugland

24.11.20

Børsintervju: FIRST-partner Erik Haugland tror aksjer og kreditt­obligasjoner vil fortsette å gjøre det bra. Han liker særlig verdiaksjer.

– I vår var verdensøkonomien i kraftig fall, og i løpet av noen uker gikk aksjemarkedene fra å være høyt priset til å bli attraktivt priset, konstaterer partner Erik Haugland i FIRST Fondene.

– Disse faktorene gjorde at vår investeringsmodell ga grønt signal for å øke risikoen.

Mer spesifikt gikk kombinasjonsfondet FIRST AllWeather fra en klar undervekt i aksjer og kredittobligasjoner til henholdsvis nøytral og overvekt i disse aktivaklassene.

– Dette var «mekaniske» beslutninger basert på kvantitative modeller – eventuell dårlig «magefølelse» fikk ingen innflytelse, påpeker Haugland.

Relativt dyre aksjer

Siden er aksjer blitt dyrere enn det historiske snittet, mens kredittobligasjoner ifølge Haugland er «rimelig nøytralt priset».

– Verdensøkonomiens rekyl har vært overraskende sterk, men vi er fortsatt 3–4 prosent under den globale verdiskapingen i fjerde kvartal 2019 og enda lenger under trendbanen, tilføyer han.

– Dette betyr at veksten trolig blir god i de neste årene, noe som vil være understøttende for aksje- og kredittmarkedene generelt.

Enden på visen er at AllWeather-fondet for tiden er litt mer investert i aksjer og høyrentegjeld enn normalt.

Verdiaksjene stiger

– Riktig nok gjør den seneste tidens kraftige, vaksinerelaterte børsopptur at markedet trolig er noe utsatt i forhold til eventuelle negative nyheter, fortsetter Haugland.

– I så fall kan vi få korreksjoner av typen vi ser med ujevne mellomrom, men ingenting i nærheten av hva vi opplevde i mars.

FIRST-partneren viser dessuten til at investorene i de seneste ukene har flyttet penger fra vekstaksjer til verdiaksjer.

– Sistnevnte er fortsatt uvanlig lavt priset, etter å ha utviklet seg svakere enn såkalte vekstaksjer i mer enn ti år, sier han.

– Dette bidrar til at rotasjonsendringen som startet 9. november godt kan fortsette.

Noen favorittaksjer

Ifølge Haugland innebærer fenomenet at råvare- og finansaksjer burde gjøre det bedre enn det som har vært tilfellet i perioden 2010–2019.

– På et mer selskapsspesifikt plan liker vi også IT-konsulent­selskapet Bouvet, som leverer svært god organisk vekst og lønnsomhet, forteller han.

– En annen favoritt, Kongsberg Gruppen, fortsetter å slå forventningene med god margin, og dessuten er selskapets tilbakekjøpsprogram og ekstraordinære utbytte positivt.

Til slutt trekker Haugland frem Aker. Han viser til konsernets diversifisering og gode drift, samt sterke kontantstrømmer fra blant annet oljeproduksjon i Nordsjøen. I tillegg synes han de «grønne» investeringene er spennende.

Artikkel fra Finansavisen 24.november 2020.

Les mer om FIRST AllWeather her.