Hopp til innhold
Nyhet, Video

FIRST AllWeather – FIRST Fondene seminar 21.juni 2022

22.06.22

FIRST AllWeather presentert av fondsforvalter Erik Haugland.

FIRST AllWeather er et kombinasjonsfond som skal være robust i ulike typer markedsklima. Fondet gir tilgang til FIRST Fondene sin samlede kapasitet innenfor analyse og forvaltning. Fondet har et bredt investeringsmandat og vil investere i norske og globale aksjer og rentepapirer.

Forvalter tar aktive investeringsvalg på tvers av og innad de ulike aktivaklassene og har mandat til å investere 0-100 % i aksjer. Normalt vil aksjeandelen variere mellom 30-70 %. Allokeringsbeslutningene er basert på disiplinert metodikk hvor en langsiktig vurdering av konjunktursituasjonen og verdsettelse av aktivaklassene er helt sentrale elementer.

Les mer om fondet her.