Hopp til innhold
Tema

FIRST AllWeather – verdien av disiplin

13.11.20

FIRST AllWeather har nylig endret navn for tydeligere å underbygge det vi ønsker å oppnå i fondet; en mer stabil, og på lang sikt, like god avkastning som aksjemarkedet. Det siste året er et godt eksempel.

Vi følger en tydelig disiplin i forvaltning av fondet. Denne innebærer at risikoen – først og fremst uttrykt gjennom hvor høy andel aksje- og kreditteksponering vi har, styres etter prisingen av disse aktivaene. I tillegg benyttes ulike modeller som forteller oss hvor vi er i den makroøkonomiske syklusenGjennom 2019 var prisingen høyere enn normalt samtidig som signalene var tydelige på at den globale økonomiske oppgangen var i ferd med å toppe ut. Dette gjorde at vi reduserte vekten mot aksjer og high yield gradvis inn mot 2020. Vi hadde drøyt 30% aksjer og 5% high yield (se figur under) inn mot utbruddet av korona-epidemien.

Aksjemarkedene falt ca. 35% og samtidig falt også high yield markedet mer enn 20%. Samtidig var det klart at vi opplevde et historisk raskt og dypt fall i økonomiene over hele verden. Kombinasjonen av dette ga entydige signaler om at aksje- og kreditteksponeringen burde økes i fondet. Dette ble gjort i flere omganger i mars, april og mai. «Magefølelsen» støttet definitivt ikke slike handlinger, og dette understreker betydningen av å ha en disiplin som er tuftet på kvantitative, men allikevel intuitive og logiske regler for hvordan man skal styre risiko.

FIRST Allweather skal være robust i ulike typer markedsklima og har siden starten i 2008 klart å gi høyere avkastning enn det norske aksjemarkedet til en klart lavere risiko. Hvis man tar med i betraktningen at noen dessverre lar magefølelsen styre og selger aksjer på det verst mulige tidspunkt, blir kostnaden av ikke å ha en disiplinert strategi veldig stor. Mange er skeptiske til konseptet markedstiming («det er umulig å spå markedet»). Dette er en relevant innvending, særlig hvis man ikke er disiplinert ift. en kvantitativ, men samtidig logisk og fundamentalt innrettet modell. Samtidig er det slik at vår tilnærming søker å treffe de lange og tydelige trendene i markedet. Den er ikke egnet til å forutsi kortsiktige bevegelser presist.

FIRST AllWeather er så langt i år opp ca. 9 % mens Oslo Børs har falt drøyt 2 %.*

*Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.