Hopp til innhold
Nyhet, Seminar, Video

FIRST Fondene Videopresentasjon: Glem glamouraksjer, kjøp de stygge andungene.

17.03.21

Nytt investeringsregime: Fra glamouraksjer til stygge andunger. Videopresentasjon v/ Martin Mølsæter.

FIRST Generator

Fondet har en fokusert portefølje av minimum 12 aksjer og normalt ikke mer enn 16 aksjer som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond.

FIRST Global Focus

Fondet har som mål å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. Fondet har en aktiv forvaltningsstil og investerer i en spisset men diversifisert portefølje av undervurderte globale selskaper. Normalt sett vil porteføljen bestå av 15-25 aksjer. Forvaltningsstrategien øker sannsynligheten for betydelig meravkastning utover referanseindeksen, men øker også muligheten for større svingninger.