Hopp til innhold
Nyhet, Tema, Video

FIRST Impact – Kort om klimaødeleggende prosjekter og karbonfrie forretningsmodeller

30.04.21

Teknologiselskaper viser vei i bærekraftsarbeidet, mens Norge subsidierer klimaødeleggende prosjekter.

FIRST Impact forvalter Ole André Hagen går i denne videoen gjennom hvordan det midlertidige skattesystemet i Norge bidrar til at ulønnsomme, klimaødeleggende prosjekter nå blir lønnsomme for oljeselskapene. I tillegg viser videoen hvordan teknologiselskaper som Microsoft, Alphabet og Apple er enda mer ambisiøse enn planene til EU og USA, der selskapene sikter seg inn mot karbonfrie forretningsmodeller innen 2030 blant annet ved hjelp av store prosjekter innen fornybar energi.