Hopp til innhold
Nyhet, Video

FIRST Impact oppsummerer 2022

09.01.23

Videopresentasjon av FIRST Impact som oppsummerer 2022. Svakt negativt i et tøft marked, men bedre enn referanseindeks. Gode utsikter gitt eksponering mot vekstmarkeder og lav prising av porteføljen med P/E under 10x.

FIRST Impact

FIRST Impact er et bærekraftfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.

Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» – snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.

Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og vil ha høyere risiko-justert avkastning.

Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at sterk politisk vilje, tilgjengelig og moden teknologi og lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell