Hopp til innhold
Nyhet, Tema, Video

FIRST Impact – Videopresentasjon v/Ole André Hagen

23.04.21

FIRST Impact forvalter Ole André Hagen går igjennom siste dagers nyheter om at EU og USA forplikter seg til dramatiske kutt i CO2 de neste 9 årene. Er dette mulig? Og hvordan kan man posisjonere investeringsporteføljen til å ta hensyn til vinnerne og taperne av omleggingen til et mer bærekraftig samfunn?

Om FIRST Impact:

FIRST Impact er et bærekraftsfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.

Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» – snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.

Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både (1) har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og (2) vil ha høyere risiko-justert avkastning.

Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at (1) sterk politisk vilje, (2) tilgjengelig og moden teknologi og (3) lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell.

Les mer om FIRST Impact her.