Hopp til innhold
Nyhet, Video

FIRST Nordisk Eiendom

29.04.19

FIRST Fondene lanserer aksjefondet FIRST Nordisk Eiendom 16.mai.

FIRST Nordisk Eiendom vil være en likvid eiendomsinvestering som kommer til å bestå av 12-15 nordiske børsnoterte selskaper som eier, utvikler og leier ut eiendom (altså ingen rene boligutviklere). Fondet blir forvaltet av Thomas Nielsen, som i perioden 2014-2018 hadde forvalteransvaret i Odin Eiendom. I denne perioden hadde fondet en netto avkastning på 18,9 % pr. år.

Hvorfor eiendomsfond?

  • Det er gode makroøkonomiske forhold i Norden – dette bidrar til sterk vekst i leieprisene i regionen.
  • Samtidig er yield-gapet fortsatt høyt, spesielt utenfor Norge – dermed er en diversifisering av eiendom ut av Norge fornuftig.
  • Inflasjonsjusterte leiekontrakter er viktig nå som KPI stiger i regionen.
  • Lav korrelasjon mot aksjer (0,62 mot nordiske aksjer).
  • Eiendom på børs har gitt motstandsdyktig, stabil, langsiktig årlig verdiskapning på 10 %.
  • Med 2 % utbytte og 1 % lavere prising har avkastningen på eiendomsaksjer vært 11 % i samme periode.
  • 49 millioner kvm gir gode diversifiseringsmuligheter på segment og geografi, men store forskjeller i selskapskvalitet gjør aksjevalg kritisk og AIF til en optimal struktur.
  • Selskapene har redusert belåning de siste årene. Verdiskapningen kommer fra fundamentale forhold som større utleiebare arealer og økte leiepriser som det er grunn til å tro vil vedvare og bidra til god verdiskapning og avkastning til lav risiko også fremover.

Oppstart fond: 16.mai 2019.

Tegningsperiode for rabatt: Frem til kl. 12:00, 16.mai.

På beløp over kr. 1 mill. tilbyr vi 50 % rabatt på årlig fast forvaltningskostnad de første 12 mnd. (gjelder ikke ved fondsbytte). Det er ingen bindingstid, men rabatten avregnes ut fra beholdningen pr. 16.mai 2020.

Kostnader: Fast 1,25 %, avkastningsbasert 20 % over VINX Real Estate Index, samlet årlig forvaltningshonorar; minimum 1,25 % og maksimalt 3,75 %.

For mer informasjon om FIRST Nordisk Eiendom trykk her.