Hopp til innhold
Nyhet, Tema

FIRST Opportunities 3. kvartal-oppsummering

06.12.23

FIRST Opportunities hadde en god måned med en avkastning på 5,1 % for november. Dette var 3,7 % bedre enn fondets referanseindeks. Hittil i år er fondet opp 13,3 % som er 8,2 % bedre enn referanseindeks.

Her følger en kort oppsummering av 3. kvartal for alle fondets posisjoner.

Som en langsiktig kvalitet fokusert investor faller av naturlige årsaker shipping utenfor vårt mandat. Hittil i år har dette kostet fondet en relativ underperformance på 9,2 %. Tar vi dette med i betraktningen fremstår årets avkastning meget robust. Om historien gjentar seg vil dette gi oss en god buffer i tiden som kommer. I høst fikk vi også oppkjøp nr 5 og 6 over de siste fem årene med Self Storage Group og Adevinta. Dette tolkes som et tegn på at strategien fungerer og et fokus på langsiktig kvalitet betaler seg over tid. Tidligere investeringer som av blir tatt av børs er DataRespons, Infront, Torghatten og Sbanken.

Under ser du hvordan porteføljen er posisjonert for øyeblikket:

Fondet har levet god meravkastning i snart fem år (2019 – YTD):

Lang historisk meravkastning fra 2010:

Oppsummering 3.kvartal:

+Europris, god LFL vekst på 3,8 % og sterk brutto margin på 45,3 %. EBIT 6 % over forventningene med god kost kontroll og sterk CF. P/E 12 x, FCF yield 7,9 % og divi yield 4,8 % 2024.

+Link, god rapport og CF i kvartalet. Selger sin US virksomhet på EV / EBITDA 18,4 x vs Link 13,2 x som de-risker selskapets stukne balanse og tar NIBD/EBITDA fra 4x til 1x.

+MOWI, god operasjonell drift med mål om 500K tonn for 2024. Ser kun 2-3 % supply vekst neste år mot konsensus 4,5 %. Skatt 10 % mot ventet 15-18 %. P/E 10x 2024.

+Bouvet, EBIT 12 % over forventningene. Høy faktureringsgrad på 76,9 % og timepriser opp 5,1 %. Antall ansatte opp 12,8 % y/y. MNOK 105 netto cash. Bra selskap som leverer igjen.

+KID, sterk brutto margin 62,1 % opp fra 55,6 %. Kostnadene lavere og CF høyere. Utbytte økes fra NOK 2,5 til 2,75. Fortsetter å ta markedsandeler. P/E 11 x og FCF yield 16,8 %.

+Salmar, blow out rapport med en EBIT på 2,3 mrd mot ventet 1,6 mrd. Høyere priser og lavere kostander gir en EBIT/kg NOK 29,5 mot ventet NOK 21,6. Norges beste oppdretter.

+SeaDrill, god rapport med EBITDA 20 % bedre enn konsensus. FCF på MUSD 84 som gir netto cash i selskapet på MUSD 259. Øker 2023 guidence og tilbakekjøps program.

+Adevinta, på linje med forventningene. Bud på 115 kr aksjen som ser ut til å gå gjennom. SCH beholder 13 % av unoterte Adevinta. Norge går dermed fra 14 til 13 store selskaper

+ Borregaard, 7 sterke rapporter på rad drevet av høyere priser innen BioMaterials og Fine Chemicals. Et fantastisk selskap på P/E 15,5 x 2024. Oppside på inntjening og multipler.

+ Magnora, melder om nytt salg i Sør Afrika som løfter SOTP til 44 kr. Selskapet splittes for å maksimere M&A mulighetene fremover. Fortsetter å lever. God risk / reward.

+ ABL, sterk rapport med vekst i alle segmenter. Asset light konsulent virksomhet innen olje, gass og fornybart. P/E 8x 2024 og netto cash.

+ Kitron, god rapport ift vekst og margin, men ordreboken noe ned som skaper bekymring. P/E 10x fra 17x er attraktivt for dette kvalitet selskapet.

+ SCH, god rapport drevet av News Media. Kutter kost og øker prisene i Finn med 40 %. Stub priset til EV/EBITDA 8-9x som er attraktivt. ADE bud fjerner rabatten og repriser aksjen.

+ PGS/TGS, bedre tall enn fryktet etter to svake kvartaler innen Late Sales, som er blitt en mindre viktig del av totalvirksomheten. Resten god vekst og spesielt OBN. Late sales kommer.

+ Storebrand, sterk rapport etter noen svake kvartaler, drevet av god vekst i samtlige forretningsområder. Positive synergier fra Kron og Danica fra 2024 løfter caset videre fra P/E 10 x.

+ Aker Solutions, veldig gode tall drevet av Subsea. Guider opp AKSO stub. 10 mrd cash + 20 % av JV. God CF fra drift og 60 mrd i ordrebok. Stub EV/EBITDA 1,1x og stort utbytte i Q1.

+Navamedic, sterk rapport med god vekst i siste oppkjøp Sensidose som de-risker den høye veksten i Maisimba vi har sett siste årene. P/E 13 x, FCF yield 14,5 % og netto cash.

+Elmera, EBIT 10 % over forventningene, sterk CF med forventet god lønnsomhet i Q4 og 2024. P/E 9 x, FCF yield 14,5 % og utbytte yield 10,3 % for 2024 med sterk balanse.

– NOD, skuffende tall for 3. kvartal og redusert guidence for 4. kvartal. Aksjen ned 20 % på Q3 rapporten. Liten vekt som ble solgt ut på 100 kr.

– Protector, litt svake tall drevet av lavere avkastning på aksjeportefølje og noe høyere stor-skader. Vi solgte oss ut rundt 173 kr da vi ser høyere risiko i UK som driver veksten.

– Yara, svakere oppnådd pris vs markedet dro ned tallene. Aksjen ned 6 % på rapport. Høyere gasspris er positivt for caset. 3 svake kvartaler på rad og P/E 10x 2024.

– Medistim, svake tall 5 % under exp med 6,5 % y/y vekst mot ventet 11 %. Fondets minste relative posisjon. Aksjen opp etter svak rapport.

-Multiconsult , noe lavere timepriser med bedre faktureringsgrad og lavere kost. Arkitektene trekker noe ned, men en one offs i nykjøpte ALab. Sterk ordreinngang og ATH ordrebok.

-AFG, nok et skuffende kvartal, 7. på rad. Sverige nok en gang svakt drevet av Betonmast. Kutter utbytte. Anlegg leverer fortsatt bra med 8 % margin. P/E nå 12x 2024 vs. 17x historisk.

Les mer om FIRST Opportunities her.

Dette er informasjon gitt i markedsføringsøyemed og må ikke oppfattes som investeringsråd. Denne presentasjonen er bare ment for institusjonelle og private investorer bosatt i Norge, hvor fondet har sin markedsføringstillatelse. Vennligst les fondets nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt før beslutning om investering. Dokumentene er tilgjengelig på www.firstfondene.no.Ved tegning mottar man en andel i fondet og ikke direkte i de underliggende verdipapirene.Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig kursutvikling. Framtidig avkastning vil bl. a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Valutakursendringer vil påvirke verdien på fondet dersom underliggende investeringer er foretatt i annen valuta enn det som fondet er notert i. Selskapet er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller feil som beror på hendelser utenfor selskapets kontroll.