Hopp til innhold
Nyhet

FIRST Opportunities med nok et oppkjøp i porteføljen!

16.06.21

FIRST Opportunities som forvaltes av Jonas Heyerdahl hadde Sbanken i porteføljen. Dette var fondets 4. oppkjøp siden Heyerdahl tok over forvaltningen av porteføljen for litt over to år siden.

Tidligere har Data Respons, Torghatten og InFront blitt kjøpt opp av internasjonale Private Equity selskaper, før DNB la inn bud på Sbanken. Dette illustrerer kvaliteten i fondets forvaltningsstrategi. FIRST Opportunities investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere «morgendagens vinnere». Små- og mellomstore selskaper har historisk gitt en bedre avkastning enn store selskaper over lengre tidsperioder, og fondet gir en eksponering mot denne faktoren.

Hadde du investert i følgende selskaper i september 2010 og sittet til september 2020 så hadde du fått en total avkastning (ex utbytte) på 917 % i Salmar, 1046 % i Bouvet, 930 % i Medistim og «bare» 309 % i AF Gruppen. Til sammenligning hadde du i samme periode fått en total avkastning på 4 % i Equinor, 63 % i Telenor, 67 % i DNB og -28 % i Hydro. Og dette i historiens største bull-marked! Det er liten tvil om hvor oppsiden er størst. Så hvorfor er små og mellomstore selskaper så mye mer attraktive enn store selskaper?

Det er ifølge Heyerdahl mange årsaker til dette og trekker frem det faktum at små og mellomstore selskaper vokser raskere, er oftere i ekspansjonsfasen, har kortere beslutningsprosesser og er mer tilpasningsdyktige. Den begrensede analysedekningen kan gi større grad av feilprising og større mulighet for meravkastning i de små- og mellomstore selskapene. Lav markedsverdi er ikke det samme som lav kvalitet. FIRST Opportunites er hittil å år opp 17,8 % mot Oslo Børs (OSEFX) opp 13,1 % (pr end mai). Siden Heyerdahl tok over fondet 1. januar 2019 er FIRST Opportunities opp 94,3 % mot markedet 44,7 %. Fondet investerer ikke i venture selskaper med luftige fremtidsplaner, men fokuserer i selskaper med gode og attraktive markedsposisjoner kombinert med god vekst og robuste balanser. Dette er illustrert ved fondets beta på 0,69 (ex ante) som gir fondet en svært attraktiv risikojustert avkastning.

Les mer om FIRST Opportunities her.