Hopp til innhold
Markedskommentar, Nyhet, Tema, Video

FIRST-podden #6: Ole André Hagen og Martin Mølsæter – Den store aksjeillusjonen

10.11.23

Mens aksjemarkedet over tid har gjort det bedre enn risikofri rente, så viser det seg at flertallet av aksjene ikke klarer det samme.

I dag diskuterer Ole André Hagen og Martin Mølsæter funnene i forskning gjort av Hendrik Bessembinder over aksjemarkedet i USA siden 1926. Hvilken avkastning kan man forvente av et tilfeldig selskap? Hvilke bransjer er best? Og hvordan bør investorer tilpasse seg markedet gitt disse funnene?

Klikk på linkene under for å høre podcasten:

Spotify

Apple

Introduksjon – alltid best avkastning ved å være i aksjer? (00:00-02:30)

Aksjer vs. renter – månedsavkastning (02:30-05:00)

Aksjer vs. renter – årlig avkastning (05:00-07:35)

Avkastning over levetiden til selskapene (07:35-10.10)

De 96.6% dårligste selskapene gir netto null (10:10-11:00)

Oppsummering så langt (11:00-15:00)

Hvilke selskaper har levert mest og minst verdiskapning over tid (15:00-17:20)

2/3 av selskapene på Nasdaq med negativ avkastning siste fem år (17:20-20:00)

Investorer på jakt etter «Lotto»-gevinster (20:00-23:40)

Små selskaper med høyere avkastning enn store? (23:40-26:20)

Hvilke bransjer har gitt best og dårligst avkastning (26:20-28:15)

De beste selskapene har også kraftige negative kursreaksjoner (28:15-34:30)

Oppsummering av funnene (34:30-35:35)

Tanker rundt hvordan man bør investere i aksjemarkedet basert på funnene? (35:35-40:10)

Martin har investert i tørrbulk (40:10-45:45)

Bekymringer kan gi kjøpsmuligheter (Nvidia) (45:45-47:35)

Høyere risiko med indeksfond ved konsentrasjon av store selskaper med høy prising? (47:35-48:50)

Unngå å kjøpe dyre selskaper (Nibe) (48:50-53:15)

Tørrbulkselskaper og eventuelle markedbetraktninger fra Martin (53:15-55:50)

Kilder:

Rapporter med Hendrik Bessembinder (https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=667)