Hopp til innhold
Nyhet, Tema

FIRST-podden #9: Oppdatering FIRST Impact 2023

08.01.24

FIRST Impact leverte 27% avkastning i 2023 og slo MSCI World og fond med andre strategier innenfor samme segment (1) liten eksponering mot «Magnificent Seven» som leverte +40% av avkastningen til MSCI World, (2) kraftig undervekt i den eneste sektoren som slo totalmarkedet i 2023, teknologisektoren og (3) strukturell eksponering mot en av de svakeste sektorene i 2023, fornybarsektoren.

Se videoen med en oppsummering av aksjemarkedet i 2023 og en gjennomgang av hvordan FIRST Impact har gjort det i 2023 og siden oppstart for litt over 3 år siden. I tillegg kommer en liten gjennomgang av investeringsstrategien og tankene bak FIRST Impact.

Du kan høre podcasten her:

FIRST Impact er et bærekraftfond som skiller seg fra ESG- tilnærmingen de fleste liknende fond og institusjoner har i dag. Vi fokuserer på selskaper som leverer løsninger til mange av de utfordringene verden står overfor i dag; avkarboniseringen av samfunnet, innovative helsetjenester, bruk av ny teknologi som kunstig intelligens og 5G, og nye bærekraftige løsninger for å sikre matvareproduksjon.

Det trenger ikke være noen avveining mellom «verdi» og «verdier» – snarere ser vi utrolig mange spennende investeringsmuligheter for løsningsselskapene.

Vi mener at selskaper som løser noen av disse utfordringen både (1) har bedre utsikter til god vekst og lønnsomhet og (2) vil ha høyere risiko-justert avkastning.

Selv om verden står overfor store utfordringer, spesielt knyttet til global oppvarming, så er vi fremtidsoptimister ved at vi ser at (1) sterk politisk vilje, (2) tilgjengelig og moden teknologi og (3) lønnsomhet i prosjekter faktisk gir en roadmap til en bedre verden – og selskapene våre vil levere meget gode tall og avkastning ved å levere løsninger som muliggjør dette!

Vi har et globalt mandat og ser først og fremst etter ledere innenfor sine segmenter og som har en etablert track-record både for teknologi og forretningsmodell.

Les mer om FIRST Impact her.