Hopp til innhold
Nyhet, Video

FIRST Veritas oppdatering

03.11.21

Videooppdatering av FIRST Veritas med forvalter Thomas Nielsen.

Det er en del repetisjon i begynnelsen, så for de som er godt kjent med fondet, så kan en hoppe rett til 20.50. Likevel anbefaler jeg hele presentasjonen til alle for å få rett kontekst og sammenheng. Om det er noen spørsmål eller kommentarer, så er jeg stort sett mest tilgjengelig på Twitter.

Filosofien, med å eie de 12-18 som til enhver tid har den mest optimale kombinasjonen av høy kvalitet og lav risiko består selvsagt. Det skal den alltid gjøre. Men utførelsen vil alltid ha rom for forbedringer, og noen vil sikkert merke at det har vært noen endringer denne gangen. Skal raskt nevne de her med begrunnelser

 1. Jeg krever nå grundig regnskapshistorikk tilbake til 2011 (tidligere 2006)
  • Antall selskaper det er mulig å investere i øker betydelig. Jeg har nå modell på 163 selskaper mot tidligere 128.
  • Dette skylde nesten utelukkende at det tilgjengelig grundige regnskapsdata på langt flere selskaper, og nesten ingenting fordi det ble stiftet mange selskaper i perioden 2006-2010. F.eks på proff.se er 2011 første tilgjengelige årsrapport.
  • Hva som skjedde i 2006 blir mindre og mindre relevant jo lenger unna vi kommer. Heisselskapet Kone ble stiftet i 1910, men hva de gjorde de i 1915 er ikke så relevant i dag. Det er fortsatt over 10 års historikk med grundige regnskaper som jeg tror i stor grad avdekker hva som er underliggende prestasjoner og hva som er flaks/uflaks
  • Litt dumt at finanskrisen ikke lenger er med i tallene, dog er corona med som også opplagt påvirket mange selskaper på ulike måter
 2. Jeg har gått tilbake til å bruke egenkapitalavkastning (ROE) mot tidligere avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
  • Det finnes svakheter med alle måter å måle kapitalavkastning på , men det er likevel et veldig viktig måltall for den store majoritet av selskaper
  • Veritas er aksjonærer, dermed er egenkapitalen den viktigste delen av kapitalstrukturen.
  • En fordel med ROCE var at den tok hensyn til belåningen i selskapet, men en ulempe var at den “belønnet” selskaper med høye rentekostnader, noen som er ulogisk for oss som er aksjonærer.
  • ROE måler dette mer riktig
 3. På bakgrunn av overgangen til ROE, jeg vekter jeg belåning i modellen igjen (tidligere ga jeg ingen vekt, men satte en hard-stop)
  • Høy ROE kan oppnås ved høy belåning, men dette er opplagt også høyere risiko, og må derfor nøytraliseres.
  • Jeg har endret definisjon av dette til å måle soliditet, med formel EK / (EK + Netto gjeld), tidligere Netto gjeld / justert inntjening. Dette blir målt som snitt over siste 4 kvartaler for å unngå sesongsvingninger
  • Grunnen til endret definisjon er primært at dette matcher nøytraliseringen av ROE bedre.

Legger ved logg over alle endringer/unntak (som jeg mener er forbedringer) i utførelsen av investeringsfilosofien

Nye selskaper i fondet er Admicom, Atlas Copco, Coloplast, Demant og Pandora, mens Fortnox og G5 Entertainment har gått ut. Som alltid er det selskapene med høyest score som kommer med i fondet, og hvor høy score bestemmer vekten de får. Så bakgrunnen for endringene er sammensatte. Admicom og Pandora er selskaper med lang historikk, men hvor jeg ikke hadde grundige regnskapstall tilbake til 2006, men grundige nok til 2011.

Jeg er egentlig veldig fornøyd med utfallet. Hadde endringene snudd porteføljen på hodet hadde det jo vist at filosofien sannsynligvis ikke var robust nok, men det skjedde ikke. Hadde ikke ventet det heller. Det er jo et indikasjon på nettopp det at gode selskaper forblir gode. Samtidig er det bra det kommer noen nye selskaper til på bakgrunn av at kravet om historikk nå er noe kortere. Jeg regner ikke med at porteføljen ser prikk lik ut om 10 år.

Hvorfor gjør jeg disse endringene akkurat nå?

 • Dette er ting jeg grubler over hele tiden. Snakker meg mange smarte folk, får masse innspill, tester ut, tenker mer og evt. gjennomfører.
 • Dette med å endre startår har jeg jobbet med lenge, det har hele veien vært opplagt at 2006 ikke kan være startår for alltid. Det er tidkrevende å lage så mange nye modeller, så dett har jeg holdt på med lenge. At det ble akkurat 2011 har jeg kommet til litt underveis når jeg har sett hva som er mulig å få tak i av data. Jeg synes 2007/08/09 og også kanskje 2010 er litt vriene å bruke fordi mange selskaper var sterkt preget av finanskrisen og det kunne gitt mye outliers i resultatene.
 • Å endre til ROE er noe jeg ikke har tenkt på like lenge, men etter en samtale med en skikkelig oppegående type, så skjønte jeg at det var riktig å gjøre. Dermed tenkte jeg mye gjennom hvordan jeg skulle måle dette med gjeld, og kom til at soliditet basert på den nevnte formelen var det mest nøyaktige å bruke.
 • Både endret startår, og endret definisjon av kapitalavkastning og belåning/soliditet har krevd at alle modellene har måtte endres. Jeg kan jeg bare si at tar mye tid. Håper det blir lenge til neste gang
 • Så jeg håper på å bli trodd når jeg sier jeg har gjort dette av de nevnte årsakene, og ikke fordi fondets avkastning har vært lav i år. Jeg har ikke action-bias og jeg finnes ikke stressa over dette.
 • Når jeg ser hvilke aksjer som har steget i år uten at Veritas har eiet de, så hadde jeg gjort det samme på nytt hver dag, og to ganger på søndag. Slik jeg ser det har mange av disse aksjene en risiko som jeg ikke ønsker å eksponere andelseierne (meg selv inkludert) i mot.

Les mer om Veritas