Hopp til innhold
Nyhet, Tema

FIRST Veritas Q1 rapporter

22.05.24

Sammendrag av Q1 rapportering til samtlige selskaper i FIRST Veritas med fondsforvalter Thomas Nielsen.

Investeringsfilosofien til FIRST Veritas er å eie de 12-18 selskapene i Norden med best modell-basert QARP-score (Quality at a Reasonable Price). QARP-scoren er basert på en proprietær model som måler selskapenes faktiske resultater og prestasjoner over ti år. Fondet blir derfor faktabasert, metodisk og disiplinert, fritt for støy og pølsevev.

QARP-scoren baserer seg på fire hjørnesteiner som alle veier 25%:

  • Lønnsomhet (egenkapitalavkastning og brutto margin)
  • Innvannende vekst (omsetningsvekst og cash-conversion)
  • Robusthet (marginstabilitet og soliditet)
  • Verdsettelse (syklisk justert P/E)

Modellen gir selskapene en score på basert på relativ posisjon på hver av de fire hjørnesteinene som avgjør om et selskap kommer med i fondet og hvor stor vekt det eventuelt får.

Les mer om FIRST Veritas her.