Hopp til innhold
Nyhet, Video

FIRST Veritas – videopresentasjon

01.03.21

FIRST Veritas investerer utelukkende i selskaper med bevist overlegen kvalitet. Dette høres latterlig opplagt ut og er noe de fleste sier, likevel er det mange som enten ikke vet hva kvalitet er, eller rett og slett ikke gjør det de sier. Hvem eier ellers alle selskapene som ikke er førsteklasses? Solid verdiskapning gjennom inntjeningsvekst og utbytte bidrar til at tiden jobber for oss.

Faktiske prestasjoner betyr mer enn ord og løfter. Derfor måler vi selskapenes kvalitet objektivt gjennom deres resultater over tid. Gode selskaper forblir stort sett gode og vice versa. Dermed gir denne filosofien oss det beste utgangspunktet for langsiktig suksess.

Det er tre kilder til avkastning: inntjeningsvekst, utbytte og reprising. Vår egenutviklede modell fanger dette opp ved hjelp av syv faktorer som nøytralt måler selskapenes kvalitet og risiko ut ifra hardtastede kvartalsvise regnskapsdata tilbake til 2006.

For ikke å utvanne kvaliteten er en konsentrert portefølje viktig. Kun de 12-18 beste selskapene får plass i fondet og jo høyere score i modellen, jo høyere vekt. Fondet er aktivt forvaltet og vil typisk ha store avvik fra referanseindeksen på selskap- og sektornivå. Vi har ekskludert bank og forsikring grunnet høy kompleksitet i regnskaper og vil også unntaksvis utelukke selskaper av høy kvalitet dersom de har åpenbare utfordringer fremover.

Les mer om FIRST Veritas her.