Hopp til innhold
Nyhet

Fokuserer på kvalitetsselskaper

18.05.22

Kvalitetsselskaper burde gi god risikojustert meravkastning over tid og klare seg bra gjennom vanskelige perioder, ifølge FIRST Fondene-forvalter Jonas Heyerdahl.

– Høyere renter betyr høyere avkastningskrav som igjen gjør at man er villig til å betale mindre for inntjening frem i tid, konstaterer Heyerdahl.

– Når aksjemarkedet i tillegg er historisk høyt priset, er det viktig å passe på hvilke selskaper man eier.

Selv foretrekker forvalteren det han kaller «gode og robuste selskaper som tjener penger i dag».

– De burde også være attraktivt priset, men bare å være «billig» holder ikke – ettersom det er gode grunner til at mange aksjer er lavt priset, presiserer han.

Mange år med god vekst

Blant favorittene er AF Gruppen, som har levert en årlig topplinjevekst på 12,4 prosent siden 2007 og en kapitalavkastning på 40-50 prosent siden 2013. Selskapet har dessuten null gjeld og en rekordstor ordrebok.

– Prisingen på 16 ganger årets inntjeningsestimat er ikke galt for Nordens ledende entreprenør med 6 prosent direkteavkastning, tilføyer Heyerdahl.

Han liker også det FoU-drevne bioraffineriet Borregaard, som blant annet utvikler trebaserte produkter som konkurrerer med produkter basert på olje.

Et omfattende spesialiseringsprogram har i de seneste årene løftet inntjeningen pr. aksje fra 4,5 til 8 kroner. Gjelden er fortsatt begrenset, mens kunde- og produktporteføljen er bred.

– Dette er noe så sjeldent som et kvalitetsselskap innen den sykliske materialsektoren, oppsummerer Heyerdahl.

Nynotert kvalitetsselskap

– Det er ikke ofte det noteres kvalitetsselskaper med lang og god historikk på Oslo Børs, men i fjor var Måsøval et av få unntak, fortsetter forvalteren.

– Med årets forventede margin på 24 kroner pr. kilo er P/E bare 13, mens tilsvarende for SalMar er henholdsvis 25,3 kroner og 23.

Heyerdahl påpeker at Måsøvals 100 prosent eksponering mot spotmarkedet er en fordel med laksepriser på 115 kroner pr. kilo.

Videre liker han Kongsberg Gruppen, selv om selskapets seneste regnskap skuffet, for første gang på 13 kvartaler.

– Kongsberg Maritimes gode trend fortsetter, og Defence står foran et tiår med kraftig etterspørselsvekst, utdyper First-forvalteren.

– Ettersom estimatene bare marginalt falt i etterkant av rapporten, er aksjen blitt 20 prosent billigere på en uke.

Lang og god historikk

Til slutt kommer Bouvet.

– Dette er et annet kvalitetsselskap med lang og god historikk, forklarer Heyerdahl.

– Selskapet sitter på 540 millioner kroner i netto kontanter, er utsolgt for sine tjenester, og har levert en årlig vekst på 15 prosent samt en kapitalavkastning på 130 prosent.

Bouvets-kursen har falt nesten 20 prosent siden nyttår, så også denne aksjen er langt «billigere» enn for noen måneder siden.

Anbefalinger

AF Gruppen

Borregaard

Måsøval

Kongsberg Gruppen

Bouvet

Jonas Heyerdahl forvalter aksjefondene FIRST Opportunities og FIRST Norway.

Artikkel fra Finansavisen 18.mai 2022.