Hopp til innhold

Våre fond

FIRST Fondene har aktivt forvaltede aksje- og rentefond samt et kombinasjonsfond. Aksjefondene fokuserer hovedsakelig på norske selskaper, men kan også ha noe eksponering utenfor Norge, og da gjerne med tilknytning til «norske» sektorer. Rentefondene har også hovedfokus på norske selskaper men har også eksponering i andre nordiske selskaper for å skape nødvendig spredning av risiko.

Opplysninger om kostnader knyttet til tegning, innløsning og forvaltning samt minstetegning er tilgjengelig på tegningsblankett (kjøp/salg- knappen).

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år14.64%
Siste 12 mnd16.38%
Siste 3 år*6.17%
Siste 5 år*13.91%
Siste 10 år*9.70%
Siden oppstart377.37%
Hittil i år20.01%
Siste 12 mnd27.76%
Siste 3 år*16.59%
Siste 5 år*23.93%
Siste 10 år*
Siden oppstart161.94%
Hittil i år15.86%
Siste 12 mnd20.35%
Siste 3 år*8.01%
Siste 5 år*17.33%
Siste 10 år*10.69%
Siden oppstart284.59%
Hittil i år9.86%
Siste 12 mnd14.33%
Siste 3 år*4.38%
Siste 5 år*8.45%
Siste 10 år*
Siden oppstart53.80%
Hittil i år16.77%
Siste 12 mnd17.14%
Siste 3 år*9.00%
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart148.35%
Hittil i år5.60%
Siste 12 mnd42.96%
Siste 3 år*-1.93%
Siste 5 år*10.03%
Siste 10 år*
Siden oppstart67.13%
Hittil i år7.19%
Siste 12 mnd5.89%
Siste 3 år*11.13%
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart49.39%
Kombinasjonsfond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år7.15%
Siste 12 mnd10.10%
Siste 3 år*6.06%
Siste 5 år*8.73%
Siste 10 år*7.41%
Siden oppstart231.33%
Rentefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år7.77%
Siste 12 mnd14.21%
Siste 3 år*9.95%
Siste 5 år*5.80%
Siste 10 år*5.50%
Siden oppstart117.61%
Hittil i år4.34%
Siste 12 mnd9.46%
Siste 3 år*5.02%
Siste 5 år*4.02%
Siste 10 år*3.40%
Siden oppstart68.98%
Hittil i år2.45%
Siste 12 mnd5.48%
Siste 3 år*2.99%
Siste 5 år*2.17%
Siste 10 år*
Siden oppstart12.43%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Få markeds­oppdateringer direkte i innboksen

Book et møte med en av våre ansatte