Hopp til innhold

Våre fond

FIRST Fondene har aktivt forvaltede aksje- og rentefond samt et kombinasjonsfond. Aksjefondene fokuserer hovedsakelig på norske selskaper, men kan også ha noe eksponering utenfor Norge, og da gjerne med tilknytning til «norske» sektorer. Rentefondene har også hovedfokus på norske selskaper men har også eksponering i andre nordiske selskaper for å skape nødvendig spredning av risiko.

Opplysninger om kostnader knyttet til tegning, innløsning og forvaltning samt minstetegning er tilgjengelig på tegningsblankett (kjøp/salg- knappen).

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart
Hittil i år-3.97%
Siste 12 mnd-11.81%
Siste 3 år4.52%
Siste 5 år8.20%
Siste 10 år8.67%
Siden oppstart299.87%
Hittil i år-1.03%
Siste 12 mnd3.34%
Siste 3 år13.90%
Siste 5 år17.48%
Siste 10 år
Siden oppstart116.03%
Hittil i år1.80%
Siste 12 mnd8.47%
Siste 3 år6.70%
Siste 5 år14.01%
Siste 10 år9.95%
Siden oppstart237.95%
Hittil i år1.60%
Siste 12 mnd2.91%
Siste 3 år4.65%
Siste 5 år6.75%
Siste 10 år
Siden oppstart42.23%
Hittil i år10.28%
Siste 12 mnd23.34%
Siste 3 år9.57%
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart134.55%
Hittil i år-9.28%
Siste 12 mnd7.07%
Siste 3 år1.76%
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart43.58%
Hittil i år-1.06%
Siste 12 mnd10.23%
Siste 3 år9.47%
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart37.89%
Kombinasjonsfond
Hittil i år1.43%
Siste 12 mnd6.47%
Siste 3 år5.64%
Siste 5 år7.49%
Siste 10 år7.24%
Siden oppstart213.64%
Rentefond
Hittil i år3.84%
Siste 12 mnd12.52%
Siste 3 år9.83%
Siste 5 år5.34%
Siste 10 år5.35%
Siden oppstart109.67%
Hittil i år0.92%
Siste 12 mnd6.48%
Siste 3 år4.11%
Siste 5 år3.55%
Siste 10 år3.20%
Siden oppstart63.45%
Hittil i år0.87%
Siste 12 mnd4.78%
Siste 3 år2.52%
Siste 5 år1.94%
Siste 10 år
Siden oppstart10.70%

Få markeds­oppdateringer direkte i innboksen

Book et møte med en av våre ansatte