Hopp til innhold

Våre fond

FIRST Fondene har aktivt forvaltede aksje- og rentefond samt et kombinasjonsfond. Aksjefondene fokuserer hovedsakelig på norske selskaper, men kan også ha noe eksponering utenfor Norge, og da gjerne med tilknytning til «norske» sektorer. Rentefondene har også hovedfokus på norske selskaper men har også eksponering i andre nordiske selskaper for å skape nødvendig spredning av risiko.

Opplysninger om kostnader knyttet til tegning, innløsning og forvaltning samt minstetegning er tilgjengelig på tegningsblankett (kjøp/salg- knappen).

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år12.67%
Siste 12 mnd13.30%
Siste 3 år*5.56%
Siste 5 år*13.95%
Siste 10 år*9.55%
Siden oppstart369.19%
Hittil i år19.07%
Siste 12 mnd27.09%
Siste 3 år*16.28%
Siste 5 år*23.77%
Siste 10 år*
Siden oppstart159.89%
Hittil i år14.70%
Siste 12 mnd18.92%
Siste 3 år*7.65%
Siste 5 år*17.08%
Siste 10 år*10.64%
Siden oppstart280.76%
Hittil i år8.89%
Siste 12 mnd12.34%
Siste 3 år*4.07%
Siste 5 år*8.32%
Siste 10 år*
Siden oppstart52.44%
Hittil i år15.08%
Siste 12 mnd16.46%
Siste 3 år*8.48%
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart144.77%
Hittil i år4.43%
Siste 12 mnd43.24%
Siste 3 år*-2.29%
Siste 5 år*9.47%
Siste 10 år*
Siden oppstart65.28%
Hittil i år6.25%
Siste 12 mnd4.86%
Siste 3 år*10.81%
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart48.07%
Kombinasjonsfond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år6.90%
Siste 12 mnd9.91%
Siste 3 år*5.97%
Siste 5 år*8.68%
Siste 10 år*7.39%
Siden oppstart230.55%
Rentefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år7.76%
Siste 12 mnd14.48%
Siste 3 år*9.95%
Siste 5 år*5.79%
Siste 10 år*5.50%
Siden oppstart117.58%
Hittil i år4.25%
Siste 12 mnd9.41%
Siste 3 år*4.99%
Siste 5 år*3.98%
Siste 10 år*3.38%
Siden oppstart68.84%
Hittil i år2.46%
Siste 12 mnd5.48%
Siste 3 år*2.99%
Siste 5 år*2.17%
Siste 10 år*
Siden oppstart12.45%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Få markeds­oppdateringer direkte i innboksen

Book et møte med en av våre ansatte