Hopp til innhold

FIRST Generator A

Fondet har en fokusert portefølje av minimum 12 aksjer og normalt ikke mer enn 16 aksjer som forvalteren til enhver tid mener har best risikojustert avkastningspotensial. Det fokuserte mandatet kan forventes å gi fondet høy relativ volatilitet til det norske aksjemarkedet og til de fleste sammenlignbare norske aksjefond.

Fondet har 2 andelsklasser. Klikk her for priser og betingelser. Se også fondets vedtekter for mer informasjon.

Forvalter

Martin Mølsæter

Portfolio Manager / Partner

911 99 423

Kursutvikling

Dato for oppstart

03.09.2010

+/-%

0,81

Kurs

4031.45

Kursdato

29.02.2024

Sammenlikn med indeks

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år
Siste 5 år
Siste 10 år
Siden oppstart
Hittil i år-3.19%
Siste 12 mnd-12.07%
Siste 3 år3.97%
Siste 5 år8.50%
Siste 10 år8.76%
Siden oppstart303.14%