Hopp til innhold

FIRST Global Focus A

FIRST Global Focus har som mål å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. Fondet har en aktiv forvaltningsstil og investerer i en spisset men diversifisert portefølje av undervurderte globale selskaper. Normalt sett vil porteføljen bestå av 15-25 aksjer. Forvaltningsstrategien øker sannsynligheten for betydelig meravkastning utover referanseindeksen, men øker også muligheten for større svingninger.

Forvalter

Martin Mølsæter

Portfolio Manager / Partner

911 99 423

Kursutvikling

Dato for oppstart

15.09.2017

+/-%

1,18

Kurs

2160.27

Kursdato

28.02.2024

Sammenlikn med indeks

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Globale fond
 • Valuta
  NOK
 • ISIN
  NO0010802556
 • Fondstype
  Aksjefond (UCITS)
 • Fortj. deling
  Ja
 • Maks tegn.
  0%
 • Maks innl.
  0%
 • Årlig forv. honorar
  1,25%