Hopp til innhold

FIRST High Yield A

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente (High Yield) obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat hvor forvalter tar kreditteksponering. Gjennom kontinuerlig oppfølging og aktiv forvaltning av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning. Viktige faktorer vil være selskaps- og sektordiversifisering, sektorrotasjon, eksponering mot forskjellige markeder (land), likviditetsvurderinger og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Summen av vurderingene over fører til en aktiv porteføljetilpasning i overensstemmelse med der forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt variere rundt ett år. Kredittdurasjonen vil normalt variere mellom to og fire år. Anbefalt investeringshorisont er i utgangspunktet minst tre år.

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Rentefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år7.76%
Siste 12 mnd14.48%
Siste 3 år*9.95%
Siste 5 år*5.79%
Siste 10 år*5.50%
Siden oppstart117.58%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

17.03.2011

+/-%

-0,01

NAV

1166.20

Kursdato

13.06.2024

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Rentefond
 • Valuta
  NOK
 • ISIN
  NO0010602188
 • Fondstype
  Rentefond (UCITS)
 • Fortj.deling
  Nei
 • Maks tegn.
  0 %
 • Maks innl.
  0 %
 • Årlig forv.honorar
  0,85 %