Hopp til innhold

FIRST High Yield A

Fondet er et aktivt forvaltet høyrente (High Yield) obligasjonsfond med fleksibelt investeringsmandat hvor forvalter tar kreditteksponering. Gjennom kontinuerlig oppfølging og aktiv forvaltning av porteføljen søkes en god risikojustert absolutt avkastning. Viktige faktorer vil være selskaps- og sektordiversifisering, sektorrotasjon, eksponering mot forskjellige markeder (land), likviditetsvurderinger og vurderinger av løpetid og eksponering langs kredittkurven. Summen av vurderingene over fører til en aktiv porteføljetilpasning i overensstemmelse med der forvalter mener man får best betalt for den risikoen man påtar seg. Rentedurasjonen i fondet vil normalt variere rundt ett år. Kredittdurasjonen vil normalt variere mellom to og fire år. Anbefalt investeringshorisont er i utgangspunktet minst tre år.

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Kursutvikling

Dato for oppstart

17.03.2011

+/-%

-0,15

Kurs

2093.52

Kursdato

29.02.2024