Hopp til innhold

Fondet er et likviditetsfond som består av andeler i andre norske likviditetsfond (fond i fond). Fondene FIRST Liquidity investerer i er rentebærende verdipapirer og likviditetsinstrumenter utstedt i norske kroner. Underliggende rentepapirer vil ha maksimal løpetid på 1 år. Rentepapirene vil videre ha en rating på minimum BBB – («investment grade»). Fondet vil også kunne investere i likviditetsfond som kun har eksponering mot korte statspapirer. Fondet egner seg som et konservativt alternativ til banksparing samt som et plasseringsalternativ i perioder hvor man ønsker å begrense eksponeringen mot aksje- og kredittmarkedene.

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Kursutvikling

Dato for oppstart

12.09.2018

+/-%

0,00

Kurs

1119.44

Kursdato

15.05.2024

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Likviditetsfond
 • Valuta
  NOK
 • ISIN
  NO0010822133
 • Fondstype
  Rentefond (UCITS)
 • Fortj. deling
  Nei
 • Maks tegn.
  0%
 • Maks innl.
  0%
 • Årlig forv. honorar
  0.10%