Hopp til innhold

FIRST Opportunities

Fondet investerer i små- og mellomstore bedrifter, og er opportunistisk i selskapsutvelgelsen, hvor man forsøker å identifisere «morgendagens vinnere». Selskapene er hovedsakelig norske. Fondet er godt diversifisert både på selskaper og sektorer. Små- og mellomstore selskaper har historisk gitt en bedre avkastning enn store selskaper over lengre tidsperioder, og fondet gir en eksponering mot denne faktoren. De små og mellomstore selskapene har også mindre grad av analysedekning enn de store, og i forvaltningen av FIRST Opportunities benyttes derfor forvalterens egenanalyse av investeringsobjektene i stor grad. Den begrensede analysedekningen kan gi større grad av feilprising og større mulighet for meravkastning i de små- og mellomstore selskapene.

Forvalter

Jonas Heyerdahl

Portfolio Manager / Partner

982 28 566

Aksjefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år15.86%
Siste 12 mnd20.35%
Siste 3 år*8.01%
Siste 5 år*17.33%
Siste 10 år*10.69%
Siden oppstart284.59%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

23.04.2010

+/-%

0,51

Kurs

3845.94

Kursdato

12.06.2024

Sammenlikn med indeks

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Norske fond
 • ISIN
  NO0011073835
 • Fondstype
  Aksjefond (UCITS)
 • Fortj.deling
  Ja
 • Maks tegn.
  0 %
 • Maks innl.
  0 %
 • Årlig forv.honorar
  1,65 %