Hopp til innhold

Gjennom aktiv forvaltning har fondet som mål å gi en årlig absolutt avkastning etter kostnader på 1 – 3 % over pengemarkedsrenten. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis.

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer.

 

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Rentefond
Hittil i år
Siste 12 mnd
Siste 3 år*
Siste 5 år*
Siste 10 år*
Siden oppstart
Hittil i år4.34%
Siste 12 mnd9.46%
Siste 3 år*5.02%
Siste 5 år*4.02%
Siste 10 år*3.40%
Siden oppstart68.98%

*Annualisert avkastning etter kostnader

Kursutvikling

Dato for oppstart

10.09.2010

+/-%

0,46

NAV

1095.27

Kursdato

12.06.2024

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Rentefond
 • Valuta
  NOK
 • ISIN
  NO0010584113
 • Fondstype
  Rentefond (UCITS)
 • Fortj.deling
  Nei
 • Maks tegn.
  0 %
 • Maks innl.
  0 %
 • Årlig forv. honorar
  0,60 %