Hopp til innhold

Gjennom aktiv forvaltning har fondet som mål å gi en årlig absolutt avkastning etter kostnader på 1 – 3 % over pengemarkedsrenten. Fondet vil dessuten forsøke å alltid oppnå positiv absoluttavkastning på årlig basis.

Basert på analyser og vurderinger av rente- og kredittmarkedet tas aktive posisjoner. Fondet vil ta bevisst eksponering mot endringer i rentenivå og helning på rentekurven. Eksponering mot kredittmarkedet søkes gjennom investeringer i papirer hvor man vurderer at betalingen for risiko er god. Fondet vil alltid ha minimum 80% av porteføljen investert i Investment Grade papirer.

 

Forvalter

Henry Grepstad

Portfolio Manager / Partner

905 66 095

Kursutvikling

Dato for oppstart

10.09.2010

+/-%

0,16

Kurs

1656.72

Kursdato

12.04.2024

Fondsinformasjon

 • Fondsgruppe
  Rentefond
 • Valuta
  NOK
 • ISIN
  NO0010584113
 • Fondstype
  Rentefond (UCITS)
 • Fortj. deling
  Nei
 • Maks tegn.
  0%
 • Maks innl.
  0%
 • Årlig forv. honorar
  0.60%