Hopp til innhold
Nyhet

Fondssuksess med kjempeveddemål

13.10.22

En forvalter har et begrenset antall gode ideer i løpet av et år. Da er det viktig å kunne satse skikkelig på de ideene, sier Martin Mølsæter i FIRST Generator, som forvalter årets beste fond.

De fleste norske fond er såkalte UCITS-fond (Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities), som blant annet betyr at vektingen i en enkeltaksje ikke kan overstige 10 prosent.

Det har gitt mange forvaltere hodepine i år, spesielt når et børslokomotiv som Equinor har gitt en avkastning på 62 prosent siden årsskiftet. Nå utgjør Equinors andel av hovedindeksen cirka 25 prosent.

Fellesnevneren for de tre beste norske aksjefondene i år er at det er snakk om såkalte nasjonale fond med særskilt plasseringsstrategi, som har samtykke fra Finanstilsynet om å fravike fra plasseringsreglene i verdipapirfondloven.

– Viktig for oss

Det er Martin Mølsæters fond FIRST Generator som kan vise til best avkastning i år med en oppgang på 12,9 prosent, noe som gir ham en soleklar førsteplass.

Vektingsreglene til First Generator tilsier at maks 15 prosent av forvaltningskapitalen kan investeres i én aksje, og maks 20 prosent kan være utenlandske aksjer. Videre skal det minst være 12 finansielle plasseringer.

– Så har vi en del andre interne regler som kan endre seg. Det går blant annet på maksimal overvekt i en sektor og «tracking error», sier Martin Mølsæter.

Ved utgangen av september hadde han 13,5 prosent av forvaltningskapitalen i Yara, 13,3 prosent i Daqo og 11,1 prosent i Elkem.

– En forvalter har et begrenset antall gode ideer i løpet av et år. Da er det viktig å kunne satse skikkelig på de ideene. Den beste investeringen i 2022 for Generator er det kinesiske polysilisiumselskapet Daqo, som fortsatt prises til en P/E-multippel på 2–3, sier han, og fortsetter:

– Når volatiliteten i aksjemarkedet øker og korrelasjonen mellom aksjer går ned, vil muligheten for meravkastning øke, spesielt for fond som kan avvike fra UCITS. Det har skjedd i 2022, så svaret er ja, det har vært viktig for oss.

Stor Equinor-eksponering

Nummer to på fondslisten i år er Storebrand Verdi, som forvaltes av Alf Inge Gjerde. Hittil i år er fondet opp 6 prosent, ifølge Morningstar. Fondets vekting kan avvike med opptil pluss 5 prosentpoeng fra hovedindeksen (OSEBX).

– Vi trenger ikke å følge UCITS-reglene, og det er er en del av grunnen til vi har gjort det såpass godt, siden vi har hatt en stor eksponering mot Equinor, sier forvalteren.

Nå utgjør Equinor rundt 26 prosent av fondet, mens DNB, Mowi og Yara har en vekting på henholdsvis 10,1, 5,6 og 5,3 prosent.

– Hvis du ønsker å ta risiko med tradisjonelle UCITS-fond, blir du nødt til å undervekte de store selskapene og vekte deg opp i mindre selskaper. I Storebrand Verdi og flere av våre norske aksjefond har vi mulighet til å profittere på oppgang blant de store selskapene. Det mener vi er en fordel, noe som vises tydelig i resultatene de siste ett til to årene, sier Gjerde.

Tror på verdi

En illustrasjon på hvor mye Equinor har å si for hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX), er utviklingen på indeksen sammenlignet med Oslo Børs’ Fondsindeks (OSEFX).

Hittil i år er OSEBX ned 6,5 prosent, mens OSEFX har falt 13,8 prosent. Fondsindeksen ble opprettet for å få et bedre sammenligningsgrunnlag som tar hensyn til vektingsreglene som UCITS-fond forholder seg til.

– Vi har hatt en stor andel av fondet i Equinor det seneste året. Andelen har økt i takt med at aksjen stadig har utgjort en større del av indeksen, sier Gjerde.

OSEBX har en større eksponering mot klassiske verdiaksjer innen energi, finans og råvarer enn fondsindeksen.

– Jeg tror verdiaksjer vil fortsette å gjøre det bra nå som vi er i en fase med økte renter og høy inflasjon. Vekstaksjer har det siste tiåret gjort det bedre enn verdiaksjer, og selv etter en korreksjon nå er prisingsforskjellen over historisk snitt.

– Et bra sted å være

– Kommer du til å fortsatt eie mye Equinor?

– Ja, inntil vi ombestemmer oss, noe vi ikke har planer om nå. Equinor tjener mye penger på de høye gassprisene og med utsiktene i Europa med gassmangel, vinter og krig i Ukraina tror jeg det er et bra sted å være, sier Gjerde.

Det er ikke bare FIRST Generator og Storebrand Verdi som surfer høyt på unntak fra vektingsregelen. Nummer tre på årets fondsliste er DNB Norge Selektiv, med Dag Hammer i spissen.

Hittil i år er fondet opp 3 prosent, og ser man på seneste månedsrapport er 21,5 prosent av fondet investert i Equinor. Den nest største posisjonen er DNB med 8,9 prosent, etterfulgt av 6,5 prosent i Aker BP.

Skrevet av Finansavisen 12.oktober 2022.

Klikk her for å lese mer om FIRST Generator